شاسگول آباد...
زندگی به شرط خنده:D!!!
WEB
CATs
TAGs
PAST
BAX
POSTs
CODEs
TEMP
درود
اینجا ورژن جدید shas.blogfa.comهستش
اونو فیلتر کردن!!!
این وبلاگ هر روز در چند نوبت آپ میشه...
شاید نتونم پس از هر آپ خبرتون کنم
پس زود زود سر بزنید
@|@...
مهم نیست لایک کنی و کامنت بزاری ... برای من مهم اینه که بفهمی و بدونی برای تو می نویسم ... و مهمتر اینکه بخونی اونچه که می نویسم و لبخند بزنی و زیر لب بگی : دیوونه


تـــبادل لــینــکــــ پذیـــرفــ تـــ ه مــیــشـــ ــ ــودـــــــــ

حتماً عضوشوید

16:3 & شنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ & شاسگول!!!
سلام


19:34 & شنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۳ & شاسگول!!!
 

ﺑﻪ ﮐﺎﻓﻪ ﭼﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻤﺎﻥ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ
ﻧﮕﺎﻩ ﺳﻨﮕﯿﻨﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :
ﺯﺭ ﻧﺰﻥ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ ۲ ﻫﻔﺘﺲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺷﺪﻩ !
..
..
..
ﺭﻭﺯﯼ ﭘﺪﺭﯼ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﺮﮒ ﮔﻔﺖ: ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺳﻪ ﻭﺻﯿﺖ ﺩﺍﺭﻡ
امیدوارم ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻪ ﻭﺻﯿﺖ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯽ.
۱٫ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﻣﻠﮑﯽ ﺑﻔﺮﻭﺷﯽ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺳﺘﯽ ﺑﻪ
ﺳﺮﻭ ﺭﻭﯾﺶ ﺑﮑﺶ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺵ.
۲٫ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﺑﺎ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﯽ .
۳٫ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﯾﺎ ﺍﻓﯿﻮﻧﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﯽ ﺑﺎ ﺁﺩﻡ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻟﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻦ !
ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﭘﺪﺭ، ﭘﺴﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ
ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﭘﺪر ﺁﻥ ﻣﻠﮏ ﺭﺍ ﺳﺮ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﺩﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺒﺎ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺣﯿﻒ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ
ﭘﺲ ﻣﻨﺼﺮﻑ ﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺮﺱ ﻭ ﺟﻮﯼ
ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ .
ﺩﯾﺪ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻋﻠﺘش را ﭘﺮﺳﯿﺪ
ﮔﻔﺖ: ﻫﻤﻪ ﺩﺍﺭﺍﯾﯿﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ!
ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﺼﺎﯾﺢ ﭘﺪﺭﺵ ﭘﯽ ﺑﺮﺩ.
و میخواست ﺑﺎ ﻣﺮﺩ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺶ
ﺑﻮﺩ ﺩﻭﺩ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﺪ ﻭ شروع هم کرد
و اتفاقاً معتاد قابلى هم شد و رید به داستان آموزنده ما :|
..
..
..
ﺳﺮﻇﻬﺮ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ ﺧﻮﻧﻪ ۴ ﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺳﺮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ
ﻫﻮﺍ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﻡﺑﻮﺩ ﮔﻔﺘﻢ ﺧﻮﺑﻪ ﺑﺮﺳﻮﻧﯿﻤﺸﻮﻥ؟
ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻫﻢ ﺯﺩ ﺭﻭ ﺗﺮﻣﺰ ﮔﻔﺖ ﺧﺎﻧﻤﺎ ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺮﯾﺪ .. ﺁﺩﺭﺳﺸﻮﻥ ﺳﻤﺖ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺎﺑﻮﺩ .
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻔﺖ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺟﺎ ﻧﻤﯿﺸﯿﻢ؟
ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﻮ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﺍﯾﺸﻮﻥ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﻣﯿﺸﻦ |: …
الان تو تاکسیم دارم برمیگردم خونه..
..
..
..
آیا میدانید شترمرغ هنگام خوابیدن گردن خود را بین دو پایش قرار میدهد
……….
آیا میدانید پرستوها در فصل زمستان پرواز نمیکنند و فقط راه میروند
……….
آیا میدانید برای به وجود آمدن درخت موز میوه آن را بدون پوست میکارند
……….
آیا میدانید کبد انسان در طول عمر او در حال کوچک شدن است و بعد از سیصد سال کاملا محو میشود
……….
آیا میدانید در صحرای کالاهاری نوعی مار وجود دارد که برای زنده ماندن از خود تغذیه میکند
……….
آیا میدانید اسطقدوس گیاهی گوشت خوار است
………
آیا میدانید…
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
آیا میدانید این مطالب را من از خودم نوشتم و همگی حاصل تخیلات خودم است؟
آیا میدانید فحش دادن کار زشت و نا پسندیست؟
آیا میدانید عمه من سید است!؟
..
..
..
 
دوربین مخفی خنده دار
دوربین مخفی جالب و خنده دار از Mortal Combat در آسانسور
اینجا ببینید
alt
بیست
ماشینمو دزد برده
اومدم تو کوچه دارم میزنم تو سرم که ماشینمو بردن
دختره همسایه اومده میگه نگران نباش من پلاکشو برداشتم!!!!!!!
…..
بیاین یه پولی بذاریم اینو واسه ادامه تحصیل بفرستیم MIT
هوش و ذکاوتش حیف و میل نشه!!!!
..
..
..
مامانم اومده اتاقم نشسته روی تختم ببینه چیکار میکنم
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
دو ساعته دارم Help ویندوز رو میخونم.
اگه بدونین ویندوز چه قابلیت هایی داره…
..
..
..
بعضی‌ وقت ها اینقدر حواست به خودته
و در آرزوهای خودت غرق میشی‌ که یادت میره!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
که یک نفر منتظر توست،
تا از توالت بیایی بیرون…!!!
..
..
..
جووووووووووون
جووووووووووووووون
جوووووووووووووووووووون
جوووووووووووووووووووووووون
جوووووووووووووووووووووووووون
جووووووووووووووووووووووووووووون
جوووووووووووووووووووووووووووووووون
جوووووووووووووووووووووووووووووووووون
جوووووووووووووووووووووووووووووووووووون
قدم زدنای مردای ایرانی تو سواحل انتالیا
..
..
..
مجری: به به…تابستون داره تموم میشه و کم کم باید آماده شین واس مدرسه رفتن!
کلاه قرمزی: ای بابا خیلی اتفاق خوبیه شمام هی یادآوری کن!
ببعی: باز آمد بوی ماه مدرسه…
پسرعمه: ینی من این آهنگو که میشنوم میخوام سرمو بکوبم به دیوار!
مجری: اگه بدونین تو مدرسه چقدر خوش میگذره…من که دلم واس مدرسه رفتن یه ذره شده
کلاه قرمزی: خب اگه دلت تنگ شده بیا جای من برو مدرسه،من یه جوری با این دلتنگی کنار میام!
مجری: میدونین اگه مدرسه نرین بزرگ که شدین بیکار میمونین؟
پسرعمه: این پسر عباس آقا که اینهمه درس خونده مهندس شده مگه بیکار نیس!؟
مجری: خب بعضیا هرچی میگردن نمیتونن کار پیدا کنن
کلاه قرمزی: بله بقیه هم از همون اول میدونن کار پیدا نمیشه اصلاٌ نمیگردن!
..
..
..
دختر همسایمون قیافه اش عین خر شرکه! بعد از من میپرسه:
 
بنظرت اگه برم دانشگاه چه کار کنم که پسرا مزاحمم نشن؟
.
.
.
.
به نظر شما من چجوری بزنمش که مرگش طبیعی جلوه کنه؟!؟
هاااااان
..
..
..
خاطرات یک آمریکایی:
ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺭﻓﺘﻢ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻡ (:!
ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻣﻌﺪﻝ ﺧﻮﺏ ﻗﺒﻮﻝ ﺷﺪﻡ
ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺭﻭ ﻭﻗﺘﻲ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩﻡ ﺭﻭﺣﻴﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮﺩ
ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻣﻮﻥ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻣﻴﺮﻓﺘﻴﻢ ﮔﺮﺩﺵ.
ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﻳﮕﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ
ﻫﺮﺷﺐ ﭘﺎﺭﺗﻲ ﻭ ﻭ ﻣﺸﻭﺏ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺭﻓﺘﻢ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺣﺎﻝ ﭼﻴﺰﻱ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻡ!!!
ﻣﻦ ﻫﻢ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺣﺎﻝ ﻛﺮﺩﻡ ﻫﻢ ﺍﻻﻥ ﺩﻛﺘﺮﻡ…!
.
.
.
خاطرات یک ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ:
ﻳﺎﺩﻣﻪ ﺭﻭﺯﻩ ﺍﻭﻝ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻣﻨﻮ ﺭﻭ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ
ﻣﻴﻜﺸﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺒﺮﻩ ﻣﺪﺭﺳﻪ
ﻭﻗﺘﻲ ﺭﻓﺘﻢ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﺁﺩﻣﺎﺷﻮ ﺩﻳﺪﻡ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻴﻜﺮﺩﻡ!
ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺯﻭﺭﻩ ﻛﺘﻚ ﮔﺬﺭﻭﻧﺪﻡ
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺭﻓﺘﻢ ﺭﻭﺣﻴﻢ خیلی بد ﺑﻮﺩ،
ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓﺤﺶ ﻣﻴﺪﺍﺩﻥ
ﻣﻨﻢ ﻳﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻭ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﻢ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻢ
ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺶ ﺗﻮ ﻛﻒ ﻣﻬﻤﻮﻧﻲ ﻭ ﻣﺸﻭﺏ ﮔﺬﺷﺖ…!
ﻭﻗﺘﻲ ﺭﻓﺘﻢ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺎﺯﻩ ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ
ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻛﻪ ﺩﻫﻨﻢ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺷﺪﻩ ﻫﻤﺶ
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺍﻳﻨﺠﺎ ، بابام دربیاد!
ﺩﺭﺳﺘﻪ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺣﺎﻝ ﻧﻜﺮﺩﻡ ﻭﻟﻲ ﻣﺪﺭﻛﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻤﻮ ﮔﺮﻓﺘﻢ
،۲ ﺳﺎﻝ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎﺯﯾﻤﻮ ﻫﻢ ﺭﻓﺘﻢ
ﻭ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺟﻮﻭﻥ ﻣﻮﻓﻖ
ﺍﻻﻧﻢ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺁﮊﺍﻧﺲ ﺁﺑﺮﻭﻣﻨﺪ ﻛﺎﺭ ﻣﻴﻜﻨﻢ!!!!
..
..
..
۵ تا از کوتاه ترین جوک های جهان:
بانکداری اسلامی
دانشگاه ازاد اسلامی
سایپا مطمئن
اینترنت پرسرعت ایران
پرواز خوشی را برای شما آرزومندیم!!!
..
..
..
اصفهانیه به زنش میگِد: اسمی ۵ تا حیوونو بوگو
که با “خ” شروع بِشد و با “دال” خِلاص.
زنه میگِد:
خان داداشِد،
خارِد،
خدا بیامرز آقاد،
خیر ندیده نَنِد
و آخریش خودی خَرِد.
..
..
..
اتفاق پیش بینی نشده اما خنده دار
اینجا ببینید
alt
بیست
 
راههایی که به دیگران بفهمانید سادیسم دارید :
.
.
.
.
.
۱- روزهای تعطیل مثل بقیه روزها ساعتتون رو کوک کنید
تا همه از خواب بپرن
(این روش برای افرادی که غیر از سادیسم رگه هایی از ماژوخیسم هم دارن پیشنهاد میشه)
.
.
۲- وقتی کسی در یک جمع جوک تعریف میکنه بلافاصله بگید خیلی قدیمی بود
.
.
۳- وقتی میخواین برین دست به اب با صدای بلند به اطلاع همه برسونین
.
.
۴- وقتی از کسی ادرسی رو میپرسین
بلافاصله بعد از جواب دادنش جلوی چشش از یه نفر دیگه بپرسین
.
.
۵- کرایه تاکسی رو بعد از پیاده شدن و گشتن همه ی جیب هاتون
به صورت اسکناس ده هزاری پرداخت کنید
.
.
۶- توی اتوبان و جاده روی لاین منتهی الیه سمت چپ
با سرعت ۵۰ کیلومتر در ساعت حرکت کنید
.
.
۷- به کسی که دندون مصنوعی داره بلال تعارف کنید
.
.
۸- وقتی با بچه ها بازی فکری میکنین سعی کنید از اونها ببرید
.
.
۹- اگر سر دوستتون طاسه مرتب از آرایشگرتون تعریف کنید
.
.
۱۰- وقتی دوستتون رو بعد از یه مدت طولانی میبینید بگید وای چقدر پیر شدی!
..
..
..
اگه گفتین چرا زنبورای عسل گل میخورند؟؟؟
.
.
.
.
.
.
چون دروازه بانشون ضعیفه…!!!
اگه کاری ندارین من برم به اکتشافات بعدیم برسم
جامعه به شدت به من نیاز داره…!!!
..
..
..
یک روز بیژن بیرنگ رو با یک شلوار ابی و پیرهن قرمز میندازن داخل ماشین لباسشویی…….
بیژن بنفشه خواه میاد بیرون
تا اکتشاف بعدی خدا یارو نگهدارتان.
..
..
..
اصلن به نظر من خاستگاری باید ۶ صبح باشه
قیافه واقعی دختره رو ببینیم :|
.
.
.
.
.
و گرنه ۸ شب ک هرکی رو ببینی میخای بگیری
..
..
..
 
ماساژ گربه ای بامزه خنده دار
جون من ببین چه مشت و مالی میده (((:
اینجا ببینید
alt
بیست
پیشنهاد دلسوزانه من به دختر خانومای محترم اینه که:
علاوه بر یادگیری چگونگی کار با وایرلس وای فای وایبر و وایمکس،
کمی شیوه کار با وایتکس هم یاد بگیرید…
پس فردا شوهر کردید به دردتون میخوره.
..
..
..
پسر داییم رو (۶سالشه) بردمش مسجد
وقتی نماز تموم شد
دست بغل دستیشو گرفت و جای اینکه بگه خدا قبول کنه گفت :
لایک برادر لایک
هیچی دیگه
من که اون لحظه در افق محو شدم
بغل دستیشم از شدت خنده داشت موکت رو گاز میزد
..
..
..
ﺍﻏﺎﺍﺍﺍ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺍﻻﻥ ﻓﮏ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ bf ﻣﺨﻔﻔﻪ ::::
ﺑﻮﯼ ﻓﺎﺿﻼﺑﻪ
.
.
.
ﺍﻧﻘﺪ ﭘﺎﮐﻮ ﻣﻌﺼﻮﻣﻢ ﻣﻦ
ﺧﺪﺍ ﺣﻔﻈﻢ ﮐﻨﻪ … ﺑﮕﻮ ﻣﺎﺷﺎﻻﺍﺍﺍﺍﺍ
..
..
..
میدونستین چرا یخچال برفک میزنه ؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
چون آنتن نداره
بخدا اگه میدونستید!!!
نگو میدونستین که ناراحت میشم!
..
..
..
اگرخواهان مهاجرت ب کانادا هستید
تا ۳۰ سپتامبر بما بپیوندید!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
دسته غازهای وحشی مهاجر
..
..
..
. طرف باید عروسیش مختلط باشه مشروبم سرو بشه
دی جی هم باشه لباس مهمونام هم هر چی بازتر بهتر …
اما
اما
اما
اما
باید عروسیش تو نیمه شعبان یا ولایت یکی از اماما باشه !
خداییش یه همچین مردم سرزنده و با ایمانی داریم ما…
کار از صلوات گذشته
سرود ملی لطفا!
..
..
..
خواهرزادم دیروز گریه کرد واسش تبلت خریدن
من یادمه سه ماه گریه کردم واسم یه شمشیر پلاستیکی خریدن!
آخرشم با همون منو میزدن!!
..
..
..
ﺩﺧﺘﺮﻩ pm ﺩﺍﺩﻩ :
ﻭﺍﻟـﯿﺒﺎﻝ ﭼﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺷﺪ ؟!
ﻣﯿﮕﻢ ۱_۳ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺮﺩ !
ﻣﯿﮕﻪ ﮔﻼﺭﻭ ﮐﯽ ﺯﺩ ؟!
ﮔﻔﺘﻢ ۳ ﺗﺎﺷو ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺯﺩ !
ﮔﻔﺖ ﻭﺍﺍﺍﺍﺍﺍﯼ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ،
ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ ﻣﺮﺳﯽ …
خدایا میخام بمیرم !
..
..
..
ایرانسل پیام داده
با هر برد پرسپولیس جایزه بگیرید…
لامصب نمیخوای جایزه بدی بگو ….
دیگه چرا شرط تخیلی میذاری؟!
:-) )
..
..
..
قدیما خیلی باحال بود، ولی ما نبودیم..
آینده هم که خیلی باحاله ولی ما نیستیم..
الان که ما هستیم شاشیدن تو لیوان دادن دستمون،
هی میگن نیمه پر لیوانو ببین!!!!
بابا شاشه،شااااش….
..
..
..
شهرام شپره اگه تو ژاپن بود،
.
.
ژاپنی ها از حرکت سرش برق تولید میکردن.:))
..
..
..
حکایت عشق های اقایان:
اگه می خوای بیای تو زندگیم در بازه…..
اگه میخوای بری هم در بازه…..
فقط جلوی در واینسا جلورفت و امد و میگیری!!!!!
..
..
..
ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺠﺮﯼ : ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ، ﺗﻮ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺧﺮﺍﺑﮑﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟
ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ : ﺷﯿﻄﻮﻥ ﻣﻨﻮ ﮔﻮﻝ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺠﺮﯼ .
ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺠﺮﯼ : ﺍﯾﻦ ﺷﯿﻄﻮﻥ ﭼﺮﺍ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺭﻭ ﮔﻮﻝ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﻪ؟
ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ : ﻭﺍﺱ ِ ﮐﻢ ﮐﺎﺭﯼ ﺷﯿﻄﻮﻥ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻢ؟
..
..
..
استیون هاوکینگ اگه هیچ کار مفیدی هم تو فیزیک نکرده باشه،
یه تنه ریده به ضرب‌المثل «عقل سالم در بدن سالم»
.

19:32 & شنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۳ & شاسگول!!!
 

حسین را نمیشناسم
ولی وقتی از راننده تاکسی خواستم ضبطش را روشن کند
گفت: جوان مگه مسلمان نیستی؟ امروز روز اول محرم است!!
فکر کنم بخاطر همین کرایه ام را دو برابر حساب کرد!
حسین را نمیشناسم
ولی گویا حاجی سر کوچه خوب او را میشناخت
که تا نیمه شب چنان بر طبل میکوبید
تا کودکی ک از زور گرسنگی به سختی خوابش برده بوده باز بیدار شود…
حسین را نمیشناسم
ولی شاید فردا سراغش را از پیرزن کارتن خوابی
که تا صبح جلوی حسینیه به خود پیچیده بود گرفتم…
شاید نباید سراغ حسین را در سرزمینی بگیرم
که مردمانش نعره هایشان را برای خار پای کودکان فلسطین سر میدهند
و نه پاشیدن اسید بر سر و صورت ناموس مملکتشان…
حسین را نمیشناسم
ولی عده ای را میشناسم که نعشه میکنند و برای زنجیر زدن آماده میشوند
حسین را نمیشناسم
ولی میشناسم بسیاری را که ماهها میدزدند و میچاپند
و چند روز نذری میدهند تا این را به آن در کنند
.
حسین را نمیشناسم
ولی حسینی ها را خوب میشناسم
 
بیست
 
چهل پرس قیمه تعویض با زرشک پلو با مرغ یا بالاتر ….
با کیفیت قاشق نخورده تضمینی!!!!
 
بیست
 
سازمان فرهنگ و هنر ملل متحد (یونسکو)
شعر “ﺍﯾﻦ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻢ ﺷﺐ ﻧﯿﺴﺖ، ﺍﮔﻪ ﺷبه ﻣﺚ ﺍﻭﻥ ﺷﺐ ﻧﯿﺴﺖ .
ﺍﻣﺸﺐ ﻣﺚ ﺩﯾﺸﺐ ﻧﯿﺴﺖ، ﻫﯿﭻ ﺷﺒﯽ ﻣﺚ ﺍﻣﺸﺐ ﻧﯿﺴﺖ”
از استاد شهرام شب‌پره رو به عنوان پیچیده‌ترین شعر تاریخ موسیقی پاپ انتخاب کرد.
تاکنون سه فیلسوف و چهارده ادیب برجسته
در هنگام تعمق در معنای این شعر دچار خونریزی مغزی شده
و به دیار باقی شتافته‌‌اند!
 
بیست
 
امروز تو خیابون از کنا ر یه دختره رد میشدم
اومدم از تو کیفم شیشه آب معدنی در بیارم یکم آب بخورم،
فکر کرد اسید پاشم یه گاز فلفل از تو جیبش درآورد زد تو صورتم
و بعد با شوکر زد تو سرم …
مردم چه آمادگی پیدا کردن ماشالله!!
منم الان رو تخت بیمارستانم و فراموشی گرفتم …
لطفا هر کس منو میشناسه
بیاد منو ببره تحویل خانوادم بده و مژدگونی بگیره
 
بیست
 
ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﮔﻔﺘﻢ :
ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ۱۴ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﻦ
ﺧﺮﺝ ﺿﺮﯾﺢ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻨﻦ؛
ﺍﯾﻦ ﭘﻮﻝ ﺭﻭ ﺧﺮﺝ ﻓﻘﺮﺍ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ؟
ﮔﻔﺖ : ﺍﯾﻦ ﭘﻮﻝ ﺭﻭ ﻫﻢ ﻫﻤﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍ ﺩﺍﺩﻥ ﺷﻤﺎ ﺯﯾﺎﺩ ﺣﺮﺹ ﻧﺨﻮﺭ !
ﭘﻮﻟﺪﺍﺭﺍ
ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻥ ﭘﻮﺭﺷﻪ ﻣﯿﺨﺮﻥ
 
بیست
 
یه گروهک تو ایران پیداشده بیشتر از داعش شیعه کشته
.
.
.
.
.
.
.
.
.
اسمش گروهه تولیدی
سایپا هست
 
بیست
 
با اندکی تامل درمیابیم که خورشت قیمه ۱۰ نقطه دارد و
ایام عزاداری محرم ۱۰ شب دارد…
آیا این نظم اتفاقیست؟
آیا ایمان نمی آورید
کلید اسرار- قیمه
 
بیست
 
در عجبم!
از مردمی که خود زیر شلاق ظلم وستم زندگی میکنند…!
اما برای حسینی که آزاده زندگی کرد میگریند…!
افسوس که به جای افکارش، زخمهای تنش را نشانمان دادند…!
و بزرگترین دردش را بی آبی نامیدند…
.
( دکتر علی شریعتی)
 
بیست
 
هر وقت رفتین دکتر ازتون پرسید اینجا درد میکنه؟
.
.
بهش دروغ بگین !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
چون دقیقا همونجا رو فشار میده پدسّگ
 
بیست
 
دارم با بچم دینی کار میکنم بهش میگم ۱۲۴ هزارتا پیامبر داشتیم!!!
.
.
میگه یعنی تقریبا ۱ گیگ؟!
.
لامصب تکنولوژی گند زده به اعتقادات ملت! !!
 
بیست
 
به شدت معتقدم
سفر لازم نیس
.
.
.
.
.
.
.
.
آدما رو تو صف نذری باید شناخت…
 
بیست
 
میگن قدیما یه کسی بوده
بهش میگفتن مرد زندگی!
به حق چیزای ندیده و نشنیده!
یعنی کی بوده؟؟؟؟
 
بیست
 
هیچ جدایی بدتر از جدایی
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
از پتو تو صبح زمستونی نیست!
لامصب از شکست عشقی بدتره…
 
 
 
 
اﻳﻦ ﺭﻭﺯﺍ ﺩﻟﻢ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻴﺮﻩ
ﻣﻴﺮﻡ ﺳﻤﺖ ﭘﻴﺎﻧﻮ ………..ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ ﭘﻴﺎﻧﻮ ﻧﺪﺍﺭﻡ ….
ﺑﺮﻣﻴﮕﺮﺩﻡ ﺳﻤﺖ یخچال سراغ قیمه هااااا
 
بیست
 
اموزش باردار شدن ..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
خودتون رو به یه پارچه پشمی یا پتو پشمی بمالین
باردار میشین
بعد دستتونو بزنین به دست یکی تا طرفو برق بگیره .
سوالی داشتین در خدمتم
 
بیست
 
چند قورباغه از جنگلی عبور می کردند
که ناگهان دو تا از آنها به داخل گودال عمیقی افتادند…
بقیه قورباغه ها در کنار گودال جمع شدند
و وقتی دیدند که گودال چقدر عمیق است،
به دو قور باغه دیگر گفتند که چاره ای نیست! شما به زودی خواهید مرد.
.
دو قورباغه این حرف ها را نادیده گرفتند
و کوشیدند که از گودال بیرون بپرند
اما قورباغه های دیگر دائما به آنها می گفتند
که دست از تلاش بردارید. شما خواهید مرد!
پس از مدتی یکی از دو قورباغه دست از تلاش برداشت
و به داخل گودال پرتاب شد و مرد.
اما قورباغه دیگر
همچنان با حداکثر توانش برای بیرون آمدن از گودال تلاش می کرد….
.
بقیه قورباغه ها فریاد میزدند که دست از تلاش بردار
اما او با توان بیشتری تلاش می کرد و بالا خره از گودال خارج شد .
وقتی از گودال بیرون آمد، معلوم شد که قورباغه نا شنواست.
در واقع او تمام این مدت فکر می کرده که دیگران اورا تشویق می کنند!
.
.
.
.
.
این جمله شعار امروز ماست:
.
ناشنوا باش وقتی همه از محال بودن آرزوهایت سخن می گویند …
 
بیست
 
دختره ۱۲ شب پی ام داد
و خیلی با کلاس و شیک تا ۴ صبح داشتیم رویایی چت می کردیم
که من بهش گفتم : خوب عزیزم صبح شده
من کم کم باید برم سر کار
خیلی با ناز گفت : عجیجم دکتلی این وقت صبح میری؟
گفتم نه شاطرم
نمیدونم چرا یهو بلاکم کرد:|
همیشه چوب این صداقتم رو خوردم
 
بیست
 
از بچه میپرسن توخونتون چی کم دارین؟
میگه فکرکنم هیچی!
چون دیروز که بابام جلو ما گوزید،مامانم گفت: فقط همینو کم داشتیم!!..
 
بیست
 
روزگار بر ما ایرانیها وفایی نداشت
گوجه کاشتیم سرما نذاشت
خیار کاشتیم بازار نداشت
تریاک کاشتیم پاسگاه نذاشت
بز داشتیم گرگ نذاشت
زنبور داشتیم عسل نداشت
همگی ضرر بود و طلبکار دست بر نداشت
لعنت به این شانس خواستیم مساوی کنیم مسی نذاشت!!!
 
بیست
 
من بالاخره یه ﺭﻭﺯ ﻣﯿﺮﻡ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻭﻧﯿﺰ ﻭ ﺑﺮﺝ ﭘﯿﺰﺍ،
نه به خاطر اسباگتی
نه به خاطر آثار باستانی مهمش
نه به خاطر حوریان سرو قامتش
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺩﯾﺪﻥ ﺭﻭﯼ ﮔﻞ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﻧﮋﺍﺩ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺍﻋﺰامی ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺭﺭﺭﺭررررررﺭﺭﻣمم
 
بیست
 
یجوری درباره دونه های انار میگن :
بانظم وترتیب یکجا نشستن؟!
.
.
.
.
.
.
.
انگار دونه های ذرت با شلوارکردی تو کوچه ولن.
 
بیست
 
همیشه اولش “خدا بزرگه”
وسطاش باید ببینیم ” قسمت چی میشه “
و اخرشم ” حتما حکمتی توش بوده “
 
بیست
 
حسین پناهی:
شرم می کنم با ترازوی کودک گرسنه کنار خیابان،
سیری ام را وزن کنم!
ای کاش یک ماه نیز موظف بودیم از اذان صبح تا غروب آفتاب فقرا را سیر کنیم
نه این که گرسنگی و تشنگی کشیده تا فقط رنج آن ها را درک نماییم!
آری هزاران بار افسوس که دیریست وا مانده ایم در ظاهر دین،
دهانمان پر شده است از غلظت تلفظ حرف در کلمه “و لا الضالین” ………
 
بیست
 
یک دانشجو پرسید “جنسیت کامپیوتر چیه”
استاد بجای جواب دادن کلاس را به دو دسته تقسیم کرد:
آقایان و خانمها
و از آنها خواست خودشان تصمیم بگیرند که آیا کامپیوتر مذکر است یا مونث.
از هر گروه خواسته شد ۴ دلیل برای توصیه شان بیاورند:
گروه آقایان تصمیم گرفتند که جنسیت کامپیوتر قطعا باید مونث باشه
چون:
۱- هیچ کس غیر از سازندگانشان از منطق داخلیشان سر در نمی آورد
۲-زبان فطریشان برای هیچ کس غیر از خودشان قابل درک نیست
۳-حتی کوچکترین اشتباه در حافظه طولانی مدتشان باقی می ماند
تا زمانی آن را به یاد بیاورند(به رخ بکشند)
۴-به محض اینکه به یکی از اونها تعهدی پیدا کردی،
میفهمی که نصف حقوقت رو باید خرج لوازم جانبیش کنی.
گروه خانمها به این نتیجه رسیدند که کامپیوتر باید مذکر باشد
چون:
۱-اگه بخواهی بهشون بگی کاری رو انجام بدن، اول بایدروشنشون کنی
۲-اونها اطلاعات زیادی دارند اما هنوز خودشون نمی تونن فکر کنن
۳-از اونها انتظار حل مشکلات می ره، اما نصف اوقات خودشون مشکلن؛
۴-به محض اینکه نسبت به یکیشون تعهدی پیدا می کنی،
می فهمی اگه یک کمی دیگه صبر کرده بودی، یک مدل بهتری میتونستی داشته باشی
 
بیست
 
انسانها؛ در دو صورت چهره ی واقعی خودشان را نشان میدهند:
اول آنکه بدانند کامل به خواسته هایشان رسیده اند
یا اینکه بدانند هرگز به خواسته هایشان نمی رسند . . .
.
.
.
در دنیا فقط یک نفر وجود دارد که باید همیشه سعی کنید از او بهتر باشید
و آن کسی نیست جز گذشته ی خودتان . . .
.
.
.
وقتی وارد می شوی لباست معرف توست
وقتی می روی حرفهایت
(لئو تولستوی)
.
.
.
دو چیز شما را تعریف میکند:
بردباری تان ، وقتی هیچ چیز ندارید
و نحوه رفتارتان ، وقتی همه چیز دارید . . .
.
.
.
چاپلوسها تنها ، همانند دوست هستند .
همانطوری که گرگ ها به سگ ها شباهت دارند . . .
(مارک تواین)
.
.
.
.
شهر از بالا زیباست
و آدم ها از دور جذاب
فاصله مناسب رو حفظ کنیم
تا دوست داشتنی بمونیم . . .
.
.
.
موفقیت کلید شادی نیست
بلکه
شادی کلید موفقیت است . . .
 
بیست
 
کاربرد یا ابوالفضل در ایران:
اصفهان : هنگام ورود مهمان!
اردبیل : هنگام بلند کردن وزنه!
شیراز : موقع سر کار رفتن!
لرستان : بجای ترمز!
قزوین : موقع بستن بند کفش!
تهران : موقع دیدن دختر زیبا!
 
بیست
 
به دوستم پیام دادم بیا بریم هیئت!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
جواب داده” سیرم نمیام”
 
بیست
 
ﻫﻔﺪﻩ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮﺩ
.
ﭘﺸﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﻗﺎﯾﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ
.
ﭘﺪﺭﻡ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺍﻣﺪ ﺑﯿﺮﻭﻥ
.
ﺗﺮﺳﺎﻧﺪﻣﺶ ،ﺑﻬﺶ ﺧﻨﺪﯾﺪﻡ .

 


19:29 & شنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۳ & شاسگول!!!
 عکسهای بسیار خنده دار از سوژه های خارجی


EDAME &
19:20 & شنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۳ & شاسگول!!!
 

همسایه: پسرات چه کارن ؟
 
پدر : ا
 
اولی خلبان 

دومی دکتر

سومی مهندس

چهارمی دزد

همسایه : پس چرا چهارمی از خونه بیرون نمی کنی ؟
!!!!!

پدر : تنها کسی که خرجی خونه میده چهارمیه

19:19 & شنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۳ & شاسگول!!!
 

پولادي ترين اراده رو ميدوني کي داره...؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
اوني که از وایبر  مياد بيرون و ميره سراغ کارهاي خونه...!!
اين فرد به درجه اي از عرفان رسيده که لذت هاي دنيوي براش بي معني شده...!!
 
***************************************
 
خبر فوری
از طرف آیت الله مکارم شیرازی پارک دوبل خانمها از این پس حرام اعلام شد...!!
.
.
.
.
.
.
.
.
چون باعث شادی و لذت اقايون ميشه...!!
 
والا...!!
***************************************
ﺧﺎﻧﻤﺎﯼ ﻋﺰﯾﺰ...!!
عزیزان من...!!
 
ﺍﯾﻨﻘﺪ ﺷﮑﻢ ﻭ ﮔﻮﻧﻪ ﻭ ﻟﺐ ﻭ ﺩﻣﺎﻏﺎﺗﻮﻧﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩﻳﻦ...
ﺍلاﻥ ﺗﻮ ﺧﻴﺎﺑﻮﻥ ﻫﺮﭼﯽ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻣﻴﺒﻴﻨﻴﻢ ﺷﮑﻞ ﺳﻴﻨﺪﺭﻻﺱ...!!
ﻫﺮﭼﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﺒﻴﻨﻴﻢ ﺷﮑﻞ ﺳﻤﻨﺪﻭﻥ...!!
  این تناقض رو کی میخواد پاسخ بده...؟؟
 
**************************************
 
امروز" هجدهمين " روز از "دومین " ماه "سومين" فصل سال است و اين اتفاق،
هر سال تكرار ميشه و چيز خاصي نيست حساس نشين...!!
 
روز خوبی داشته باشین...!!
***************************************
 
یارو رفت انجمن اهدای اعضای بدن عضوبشه.جوگیرشدهمه مربع هارو تیک زد...!! 
بعدمرگش،بیمارستان،فقط یه شلواركردی بایه مشت سیبیل تحويل خانوادش داد...!!
 
***************************************
 
بهشت اونقدر هم که میگن خوب نیستا...!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
فکرشو بکن همه پیامبرا و اماما نشستن تو میخوای پاهاتو دراز کنی آدم روش نمیشه.
من که میرم جهنم...!!
 
***************************************
ترکه و لره نقشه میکشن یه طلافروشی رو بزنند بعد که میرن دزدی ترکه طلاها رو برمیداره و میره وقتی مامورها میرسند میبینن لره همونجا نشسته میگن توچرا فرار نکردی میگه ما از همون اول طی کردیم طلا ها مال اون مغازه مال من...!!
***************************************
 
مرﺩﻫﺎ ﻫﻢ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺩﺍﺭﻧﺪ...!!
.
.
.
.
.
.
.
.
برای ﻣﺜﺎﻝ:اﺣﺴﺎﺱ ﮔﺮﺳﻨﮕــــــــــﯽ...!!
 
***************************************
 
اصفهونیه میره مهمونی انقدر میخوره حالش بد میشه...!!
میگن: انگشت بکن تو دهنت بالا بیاری...!!
میگه: اگه جا واسه انگشت داشتم که یه موز میخوردم...!!
 
***************************************
دختر همسایمون قیافه اش عین خر شرکه..!!
بعد از من میپرسه:بنظرت اگه برم دانشگاه چه کار کنم که  پسرا مزاحمم نشن...؟؟
 
به نظر شما من چجوری بزنمش که مرگش طبیعی جلوه کنه...؟؟
هاااااان...!!
 
***************************************
 
میدونید چرا پرستارا اکثرا عصبانی اند...؟؟
.
.
.
.
.
چون میخواستن دکتر بشن اما تو کنکور گند زدن...!!
 
**************************************
 
اصلا حدیث داریم:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
زنی که نتونه توی 5 دقیقه همه چیو زهرِمارِ شوهرش کنه؛ زن نیست که، هویجه...!!
 
***************************************
 
یه بنده خدایی بخاطراینکه پلیس دیش ماهوارشوجمع نکنه روش بزرگ نوشته بود:بسم الله الرحمن الرحیم،تقدیم به مقام معظم رهبری وروح ملکوتی امام راحل،بازهم دستاوردی دیگر...!!
آبگرمکن خورشیدی فاتح٤...!!
 
***************************************
 
طرز صحیح از رختخواب بیرون اومدن در ساعت شش صبح:
پای راست رو از زیر لحاف بیرون میاریم و صبر می کنیم همدمای  محیط بشه؛بعد پای چپ...!!
بعد ذکر تف به اين زندگی...!!
 
***************************************
روزگار عوض شد...!!
 
مثل دفترهای قدیمی کاهی بودیم،
دو به دو با هم ...!!
هرکداممان را که می کندند...!!
آن یکی هم بیرون میزد از زندگی...!!
 
حالا سیمی مان کردند که با رفتن دیگری کک مان هم نگزد...!!
***************************************
وصیت نامه من:
 
-ازبوی گلاب بدم میادقبرم راباعطرcoco chanel بشورید...!!
-آقایون فامیل بخاطرمن سه مترریش نزارید،ته ریش بزارین باکلاس تره...!!
-گریه بلندوجیغ ودادنکنین بدم میاد.فقط آهنگ رضاصادقی   مردم نم نم اشک بریزن...!!
-ساندیس به دست مردم ندین آبروریزیه،قهوه یانسکافه بدین.آخه قهوه خیلی دوست دارم...!!
-ازین کیکایی که اسمش پای سیبه بدین باکلاسه...!!
-روی خرماهاپودرنارگیل نریزین،شکلش خزمیشه...!!
-فیس بوک وتانگو و وايبرمراپاک نکنین،گهگداری باهاش یه پست بدین بیادبالا.جیگررفیقام کباب بشه...!!
-شایعه کنین قبل ازمرگش بهش الهام شده بودمیمیره...!!واسه کلاسش میگم...!!
-هرکسی هم تومراسم ختمم گفت:خدابیامرزدش راحت شد بالبه ی سینی حلواچنان بکوبید تودهنش تااونم راحت شه بیاد پیش من...!!
والاااااجای من اظهارنظرمیکنه...!!
 
***************************************
 
 

طرف میره داروخونه میگه آقا کاندوم داری ?
بهش میگن آقا عفت کلام داشته باش 
الان به ترمینال میگن پایانه ،،،،
به کامپیوتر میگن رایانه ،،،
به کمکهای دولتی میگن یارانه ،،،
میگه خب پس یه بسته گایانه بدید !

19:15 & شنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۳ & شاسگول!!!
جارو برقی با اینکه میدونه زباله راه نفسشو میبنده بازم هورتش میکشه .
جارو برقیتم آشغال!!!!
×××××××××××××××××

تو صحرای قلبم تو تنها شتری
×××××××××××××××××

کش شلوارتم رفیق ولم کن تا آبروتو ببرم
×××××××××××××××××

صفای ما پابرهنه ها میدونی چیه؟
اینه که هیچ ریگی به کفشمون نیست
×××××××××××××××××
پوست موز زیر پاتم ، حال میکنم اگه افتخار بدی پاتو بذاری روم.
×××××××××××××××××

این منم دادا ( a )
اینم شومایی ( 
A )
گرفتی مطلبو ؟
دادا منظورم اینه که کوچیکتیم
×××××××××××××××××
بند کفشتیم گره بزن خفه شیم
×××××××××××××××××
غم تو چشاتم ... گریه کنی غرق میشم !
چشام کورشه تا غمتو نبینم انگوری !
×××××××××××××××××
لوطی تو برو لقمه خود گاز بزن
کم پشت سر خلق خدا ساز بزن !
×××××××××××××××××
الهی میدون بشی...وانت بشم ...دورت بگردم!
×××××××××××××××××
آبمیوه صداتم، چرخ کرده نگاتم ، قربون اون چشاتم،
کشته خندهاتم، من مرده حیاتم، تا عمر دارم فداتم،
بعد از مرگم خاک پاتم، تا هستی خاطرخاتم
×××××××××××××××××
علف زیر پاتیم.
یه وقت خر نشی بخوریمون!!!
×××××××××××××××××
سوزن رفاقت در تیوپ قلبم فرو رفت و گفت: فییییییییییس
تازه فهمیدم پنچرتم رفیق!
×××××××××××××××××
هی لوتی سه راه بیشتر نداری:
1-  با من باشی
2- با تو باشم
3- توافق کنیم که با هم باشیم!
×××××××××××××××××
به سلامتی رفیقی که وقتی میره رو ترازو، معرفتش از وزنش بیشتره.
×××××××××××××××××
ذغال قلیونتم رفیق! میسوزم تا بسازمت!!!
×××××××××××××××××
تریپ جدید مرام :
کلنگتم عمله !!
×××××××××××××××××
سلامی به گرمی اش رشته که با پیازداغ روش نوشته :
"مرامت منو کشته"

19:13 & شنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۳ & شاسگول!!!
عکس نوشته های طنز و شاد

EDAME &
18:57 & شنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۳ & شاسگول!!!
ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺟﻮﺭﯼ ﺷﺪﻩ که:
ﻧﺪﺍﯼ ﺩﺭﻭﻧﻢ رو ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻡ ﺗﻮﯾﻪ ﯾﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﻨﺸﯽ ﺷﺪﻩ !
ﮐﻮﺩﮎ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﺭﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺳﺮﭼﻬﺎﺭ ﺭﺍﻩ ﻓﺎﻝ ﻣﯿﻔﺮﻭﺷﻪ !
ﺧﻮﺩﻣﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺍﯾﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﺸﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ !
اون روی سگمم تو یه باغ نگهبانی میده !
.
.
.
ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻋﺰﯾﺰ ﯾﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﺩﺍﺷﺘﻢ
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﺩﻡ ﻭﺍﯾﺮﻟﺲ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﻭﻣﺎﺩﻩ ﯾﺎ ﻋﺮﻭﺱ !؟
.
.
.
۱۰ سال دیگه سوال امتحان تاریخ سوم دبیرستان
خواستگاران که بودند و چه کردند و چرا منقرض شدند ؟! :D
.
.
.
بـاران که می بارد
بـعدش بند می آید
چیه؟!! همش که نباید عاشقانه باشه :D
.
.
.
نه که ما «مغز»نباشیما، نه
ما فقط خسته تر از اونیم که «فرار »کنیم . . .
باز اقلن «قل خوردن مغزها» بود ما هم مشارکت میکردیم :)
.
.
.
چیزی که تو بچگی فکرمو مشغول میکرد این بودکه چرا ارواح تو فیلم ها
از دیوار رد میشن اما تو زمین فرو نمیرند :?
.
.
.
یکی از رفقا رفته خارج
برام سوغاتی لباس زیر ۴۰ دلاری آورده!
موندم میخوام برم عروسی، رو شلوار بپوشمش یا زیر :|
.
.
.
ژاپن ۱۰ثانیه تاخیر : شکایت از واحد حمل و نقل
ایتالیا ۱ دقیقه تاخیر : مسئولین بی کفایت
اوکراین ۳ دقیقه تاخیر : تعجب
ایران بعد ۲۰ دقیقه : ایول یه قطار اومد :|
.
.
.
یارو دو روزه رفته خارج
عرق رسیدنش هنوز خشک نشده
تو اینترنت یه عکس فرستاده میگه: گرفتیش ؟
میگم :نه! هنوز دانلود نشده
میگه : شِت !! اونجا هنوز سرعت اینترنت درست نشده ؟ :|
.
.
.
داشتم سه راهی اتاقمو تعمیر میکردم … یه هو برقم گرفت !
به بابام گفتم …
میگه: حالا پول برقمون زیاد نیاد !
من :(
بابام :?
بابابرقی :D
.
.
.
پسر داییم میگه خوش به حالت تک فرزندی! میگم چرا؟
میگه همه ته دیگها مال خودته…
تا حالا خودم به این سعادت پی نبرده بودم :)
.
.
.
دیشب
تمام شب داشتم به u فکر میکردم
امشب میخوام به Z، Y، X فکر کنم :|
واااا خب دوست دارم فکر خودمه ، به کسی چیکار دارم :D
.
.
.
این که میوه های کشور های استوایی رو میارن یه کشور دیگه اصن خوب نیس!
ما یه چی تو مایه های آناناس خریده بودیم…
مثل بُــــز نگاش می کردیم همینجوری :|
دفترچه راهنما هم نداشت !
.
.
.
یکی از ویژگی های عجیب دخترا :
وقتی عصبانی میشه به مدت ۴ ساعت با سرعت نور حرف میزنه !
آخر سر پاشو میندازه رو اون یکی پاشو میگه :
دهنمو باز نکن ،
بزار ساکت بمونم بهتره :|
.
.
.
از عجایب زبان فارسی
جای خالی را با یکی از کلمات (بله/خیر) پر کنید
آیا شما عقل ندارید؟
…… ندارم !
عمرااااا کسی بتونه جواب بده :D
.
.
.
به سلامتی پسری که
وقتی عشقش ناراحته همه چی رو کنسل میکنه به عشقش میرسه !
برگرفته ازکتاب ماهی ها لپ تاپ تعمیر میکنند :D
.
.
.
بعضیا رو پله برقی یه جوری ژست میگیرن میان پایین
انگار همین الان پروازشون مستقیم از نیویورک نشسته :)
.
.
.
امروز تو حموم یهویی زدم زیر آواز بابام برگشته میگه :
زهر خر کره مار !
بیش از حد توانش عصبی شده بود :|
.
.
.
ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺗﻨﻤﻮ ﻟﺮﺯﻭﻧﺪ
“ﻫﻠﻪ ﺩﺍﻥ ﺩﺍﻥ ﺩﺍﻥ ﻫﻠﻪ ﯾﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﯾﻪ ﺩﺍﻧﻬﻬﻬﻬﻪ” 

15:23 & یکشنبه چهارم آبان ۱۳۹۳ & شاسگول!!!

EDAME &
0:0 & جمعه دوم آبان ۱۳۹۳ & شاسگول!!!


19:6 & پنجشنبه هفدهم مهر ۱۳۹۳ & شاسگول!!!
از یـــــــــــه جـــــــــــایی بــــــه بــــــــعد دیــــــــگه بــــــــاور نمیـــــــــــکنی کــــــــه یـــــــــــه روز خـــــــــــوب میـــــــــــاد ...


1:39 & پنجشنبه دهم مهر ۱۳۹۳ & شاسگول!!!
ﺧﺪﺍﻳﺎ ﺍﻣﺸﺐ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺑﺒﺨﺸﻢ ➰〰
ﺧﺐ ﺑﺎ ﻛﺪﻭﻡ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻢ ؟ ! ؟ !
.
.
.
.
ﺁﻫـــﺎ ✔✔
↩ ﻳﺎﺩﺗﻪ ﺍﻭﻧﺍﯾﯽﻜﻪ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﮕﻔﺘﻦ ﺩﻭﺳﻢ ﺩﺍﺭﻥ ﺑﻌﺪ ﻫﻤﺸﻮﻥ ﺭﻓﺗﻦ ﻭ
ﺍﺣﺴﺎﺳﻤﻮ ﺍﺯﻡ ﮔﺮﻓﺖ ؟ ↪
ﻋﯿﺐ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺑﺒﺨﺸﺷﻮﻥ ✔...
ﺧﺪﺍ ﺟﻮﻧﻢ ﻳﺎﺩﺗﻪ ﺍﻭﻥ ﺭﻓﻴﻘﻤﻮ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻡ ﺑﻮﺩ ؟
ﻳﺎﺩﺗﻪ ﻣﻨﻮ ﻓﺮﻭﺧﺖ؟
ﺁﺭﻩ ؟ !
ﺑﺒﺨﺸﺶ ✔...
ﺧﺪﺍﻳﺎ ﻳﺎﺩﺗﻪ ﻳﻜﻲ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻮﺩ ﻭﻗﺘﻲ ﺩﻋﻮﺍﻣﻮﻥ ﻣﻴﺸﺪ ﺩﺳﺖ ﻣﻴﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭ
ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻔﺎﻡ ؟ !
ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻢ ﺷﺪﻡ ﯾﻪ ﺁﺩﻡ ﻛﻴﻨﻪ ﺍﻱ !!!
ﺍﻭﻧﻢ ﺑﺒﺨﺶ ✔...
ﺧﺪﺍﻳﺎ ﻳﺎﺩﺗﻪ ﺑﻬﻢ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺘﻦ ؟
ﻣﻨﻢ ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻮﻥ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩﻡ ﺗﺎ ﺭﻭ ﺑﺸﻪ ؟ ! ؟ !
ﺑﺒﺨﺸﺸﻮﻥ ... ✔
ﺧﺪﺍﻳﺎ ﻣﻦ ﺑﺨﺸﻴﺪﻡ ...
↩ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺑﺒﺨــﺶ ↪
ﺗﻮ ﺑﺒﺨﺶ ﻛﻪ ؛
ﺍﺯ ﻣﻦ ﻳﻪ ﺁﺩﻡ ﺑﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﻛﻴﻨﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺑﻲ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭ
ﻣﺰﺧﺮﻑ ﺳﺎﺧﺘﻦ !!!...
⏳ﺧﺪﺍﻳﺎ ﻳﺎﺩﺗﻪ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ﻣﻴﺨﻨﺪﻳﺪﻡ ؟
⏳ﺧﺪﺍﻳﺎ ﻳﺎﺩﺗﻪ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻡ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻮ ؟
⏳ ﺧﺪﺍﻳﺎ ﻳﺎﺩﺗﻪ ﻣﻨﻢ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻧﻮ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻡ ؟
ﺑــــﺪ ﺷﺪﻡ
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ ﺷﺪﻡ !!!...
ﺗﻮ ﺑﺒﺨـــﺶ ... ؛ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﻧﺒﻮﺩﻡ !!!
☆ ﺑﺎﺧﺘﻢ


1:47 & چهارشنبه نهم مهر ۱۳۹۳ & شاسگول!!!
قبلنا دخترها تا لیسانس میخوندن یکیو پیدا میکردن !!!
الان که میبینن خبری نیست ارشد هم میگیرن !!!
.
.
.
هرچی شوهر کمتر گیر بیاد ، سطح علمی کشور بالاتر میره
دکترای هم بخونید ...
ادامه بدید بلکه به ژاپن برسیم !!!
شاعر میگه
چو نیابی شوهر
زه گهواره تا گور دانش بجوی
.
.
.
پدری برای تولد دخترش فکر کرد که بهترین کادو دنیا را بگیرد
ولی نمیدانست کدام یک برای دخترک بهترین معنا میکند
یک مرسدس بنز
یک ویلا کنار دریا
یک ماه سفر دور دنیا
و یا ...
به دخترش گفت خود بگو کدام را میخواهی ؟
اشک درون چشمان دخترک جمع شد و دستان پدر را گرفت و با صدایی لرزان گفت:
.
.
.
.
.
ددی ...
ددددددی ...
اینارو نمی خوام ...
ددی من شوهرررررر میخوام ...
.
.
.
مورد داشتیم دختره رفته مکانیکی برا تعمیر ماشینش
مکانیکه گفته یه گاز بده !!!
دختره هم گفته فقط يواش بگير كه رو لپم جاش نمونه ، زود كبود ميشه !!!
یکی منو بکشه تا از مرگ تدریجی نمیرم
اصلا داعش بیا منو بخور


1:35 & چهارشنبه نهم مهر ۱۳۹۳ & شاسگول!!!
 

با تصویب ممنوعیت وازکتومی، حکومت ایران قلمرو فرمانروایی خود را از اتاق خواب به داخل شورت ملت گسترش داد..!
********************************
 
اگه طرح 14 بچه براي هر خانواده محقق بشه ديگه سيستم نامگذاري جواب نميده، بايد شماره‌گذاري كنن.
*********************************************
 
 
هـمـه ی نـسـل هــا ؛ نـسـل سـوخــتـه هـستـنـد...

فـقـط درصـد سوخـتـگـی فــرق مـی کـنـه و مـحــلّ سـوخـتـگـی.
 
***************************************************
 
 
 
یواش یواش داریم از شرایط بخور و نمیر به شرایط نخور و بمیر تغییر وضعیت میدیم..!
باشد که رستگار شویم
***************************************
 
آل پاچينو:
وقتی بچه بودم،دعا میکردم که خدا به من دوچرخه بده،بعد فهمیدم که تخصص خدا در دادن چیزهای دیگه س،بخاطر همین یه دوچرخه دزدیدم و از خدا تقاضا کردم که منو ببخشه!!!
****


مستضعفي بگفتا: 
صاحبدلان خدارا، 
ماانقلاب كرديم يا انقلاب مارا؟  

حافظ زغيب گفتا:
جانا خبر نداري?
آخوندهاي ايران،كردند هردوتا را.
كو آب وبرق مفتي؟ 
كو پول نفت كه گفتي؟ 

هيچ ملتي نخورده،چيزی به اين كلفتي :)))) 
*****************************
 
ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺗﻮ ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺮﭺ ﮐﺮﺩﻩ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎﻧﺘﻮ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﻢ.؟
ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻢ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻩ :ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﮕﻢ ...! :))))  
***************************************************
 
زنها برای عاشق شدن به ۳چیز نیاز دارن :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
اعتماد
محبت
عشق و علاقه و صداقت و پول و پول و پول و پول و ماشين و ماشين و کیف و کفش و ماشین … 
**************************************
 
زمان ما کارنامه ها یه نمره ای داشت
"الان شده"
1.عالی
2.خوب
3.بد

فکر کنم تو نسل بعدی از اینا داشته باشن!
1.آفرین
2.نزدیک بود برینی
3.ریدی فرزندم 
*************************
 
 
جرايم جلوگيري از بچه دار شدن تصويب شد:
-وازكتومي ٣ تا ٥ سال زندان
- كاندوم ٧٠ ضربه شلاق
- ژل تا خيري ٣ ماه حبس تعذيري
- اسپرم بدون دم ٢٠٠ تومان جريمه
- بيرون كشيدن زودتر از موعد يك سال تبعيد به قزوين  
****************************
 
دختره قیافش از جلو شبیه بی بی خشته
از بغل عین ته دیگ عدس پلو.....
تو پروفایلش زده :

درگیر من نشو من مثل گل حساسم "!!!
آخه دمپایی لا انگشتی....
گوریل ته جنگلای آمازون درگیرت میشه که ما بخوایم درگیرت شیم؟

*********

1:27 & چهارشنبه نهم مهر ۱۳۹۳ & شاسگول!!!
 اساتيد و محققين دانشگاه پرينستون آمريكا اين تست را بعنوان شگفتي بزرگ
روانشناسي در قرن 21 معرفي كرده اند...


               از منابعي هم افشا شده كه شركت گوگل از اين تست در آزمون استخدامي
مديران ارشدش استفاده مي كند...               پاسخ صحيح به اين تست در كمتر از 30 ثانيه نشان دهنده بهره هوشي حداقل
140 مي باشد...

               ...

               جاهای خالی رو با چه اعدادی باید پر کرد؟

               10, 20, ....., 15, 1000, ......, 16               عجله نکنید...
               فقط کمی فکر کنید، سوال زیاد مشکلی نیست ولی اگر قادر به حل این سوال
باشید نشان فعالیت خوب سمت راست مغز شماست.
               برای دیدن جواب صحیح بريد پايين.

               .

               .

               .

               .

               .

               ..

               .

               .

               .

               ..

               .

               .
                 . 


               .
              .                 .                .
               .

               .

               .

               .

               .

               .

               .
               .   
                 .       
               .               .


    
               .

               ..

               . 10, 20, 3, 15, 1000, 60, 16
 
 
 
ده بیست سه پونزه هزارو شصت و
شونزده!!!!!!!!!               فحش ندين ها . هوشت كمه من چيكار كنم

1:11 & چهارشنبه نهم مهر ۱۳۹۳ & شاسگول!!!
مجري: خب...روز اول مدرسه چطور بود؟
پسرعمه: طبق معمول افتضاح!
کلاه قرمزي: آقاي مدير دو ساعت تموم مارو سر صف نگه داشت زير آفتاب شصتاد درجه واسمون سخنراني کرد!
مجري: خب چي ميگفتن؟
پسرعمه: چرت و پرت! ميگفت درس خوندن شمارو خوشبخت ميکنه!
مجري: خب راست ميگن ديگه،فقط با درس خوندن ميتونين پولدار شين
کلاه قرمزي: اتفاقاٌ پارسال هم گفته بود پول خوشبختي نمياره!
مجري: خب شما وقتي درس بخونين و يه مدرک تحصيلي خوب بگيرين ارزشتون پيش بقيه بيشتر ميشه
پسرعمه: آخه دو سال پيش هم گفته بود ارزش آدما به مدرک تحصيليشون نيس!
مجري: بالاخره مدرک لازمه
کلاه قرمزي: جالبه سه سال پيش هم گفته بود شما نبايد واس مدرک درس بخونين!

0:16 & دوشنبه هفتم مهر ۱۳۹۳ & شاسگول!!!
ﺭﻭﺯﯼ ﭘﺪﺭﯼ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﺮﮒ ﮔﻔﺖ: ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺳﻪ ﻭﺻﯿﺖ ﺩﺍﺭﻡ

امیدوارم ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻪ ﻭﺻﯿﺖ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯽ.
۱٫ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﻣﻠﮑﯽ ﺑﻔﺮﻭﺷﯽ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺳﺘﯽ ﺑﻪ
ﺳﺮﻭ ﺭﻭﯾﺶ ﺑﮑﺶ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺵ.
۲٫ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﺑﺎ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﯽ .
۳٫ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﯾﺎ ﺍﻓﯿﻮﻧﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﯽ ﺑﺎ ﺁﺩﻡ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻟﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻦ !
ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﭘﺪﺭ، ﭘﺴﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ
ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﭘﺪر ﺁﻥ ﻣﻠﮏ ﺭﺍ ﺳﺮ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﺩﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺒﺎ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺣﯿﻒ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ
ﭘﺲ ﻣﻨﺼﺮﻑ ﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺮﺱ ﻭ ﺟﻮﯼ
ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ .
ﺩﯾﺪ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻋﻠﺘش را ﭘﺮﺳﯿﺪ
ﮔﻔﺖ: ﻫﻤﻪ ﺩﺍﺭﺍﯾﯿﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ!
ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﺼﺎﯾﺢ ﭘﺪﺭﺵ ﭘﯽ ﺑﺮﺩ.
و میخواست ﺑﺎ ﻣﺮﺩ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺶ
ﺑﻮﺩ ﺩﻭﺩ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﺪ ﻭ شروع هم کرد
و اتفاقاً معتاد قابلى هم شد و رید به داستان آموزنده ما :|
..
..
..
ﺳﺮﻇﻬﺮ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ ﺧﻮﻧﻪ ۴ ﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺳﺮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ
ﻫﻮﺍ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﻡﺑﻮﺩ ﮔﻔﺘﻢ ﺧﻮﺑﻪ ﺑﺮﺳﻮﻧﯿﻤﺸﻮﻥ؟
ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻫﻢ ﺯﺩ ﺭﻭ ﺗﺮﻣﺰ ﮔﻔﺖ ﺧﺎﻧﻤﺎ ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺮﯾﺪ .. ﺁﺩﺭﺳﺸﻮﻥ ﺳﻤﺖ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺎﺑﻮﺩ .
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻔﺖ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺟﺎ ﻧﻤﯿﺸﯿﻢ؟
ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﻮ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﺍﯾﺸﻮﻥ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﻣﯿﺸﻦ |: …
الان تو تاکسیم دارم برمیگردم خونه..
..
..
..
آیا میدانید شترمرغ هنگام خوابیدن گردن خود را بین دو پایش قرار میدهد
……….
آیا میدانید پرستوها در فصل زمستان پرواز نمیکنند و فقط راه میروند
……….
آیا میدانید برای به وجود آمدن درخت موز میوه آن را بدون پوست میکارند
……….
آیا میدانید کبد انسان در طول عمر او در حال کوچک شدن است و بعد از سیصد سال کاملا محو میشود
……….
آیا میدانید در صحرای کالاهاری نوعی مار وجود دارد که برای زنده ماندن از خود تغذیه میکند
……….
آیا میدانید اسطقدوس گیاهی گوشت خوار است
………
آیا میدانید…
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
آیا میدانید این مطالب را من از خودم نوشتم و همگی حاصل تخیلات خودم است؟
آیا میدانید فحش دادن کار زشت و نا پسندیست؟
آیا میدانید عمه من سید است!؟
..
..
..
 
دوربین مخفی خنده دار
دوربین مخفی جالب و خنده دار از Mortal Combat در آسانسور
اینجا ببینید
بیست
ماشینمو دزد برده
اومدم تو کوچه دارم میزنم تو سرم که ماشینمو بردن
دختره همسایه اومده میگه نگران نباش من پلاکشو برداشتم!!!!!!!
…..
بیاین یه پولی بذاریم اینو واسه ادامه تحصیل بفرستیم MIT
هوش و ذکاوتش حیف و میل نشه!!!!
..
..
..
مامانم اومده اتاقم نشسته روی تختم ببینه چیکار میکنم
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
دو ساعته دارم Help ویندوز رو میخونم.
اگه بدونین ویندوز چه قابلیت هایی داره…
..
..
..
بعضی‌ وقت ها اینقدر حواست به خودته
و در آرزوهای خودت غرق میشی‌ که یادت میره!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
که یک نفر منتظر توست،
تا از توالت بیایی بیرون…!!!
..
..
..
جووووووووووون
جووووووووووووووون
جوووووووووووووووووووون
جوووووووووووووووووووووووون
جوووووووووووووووووووووووووون
جووووووووووووووووووووووووووووون
جوووووووووووووووووووووووووووووووون
جوووووووووووووووووووووووووووووووووون
جوووووووووووووووووووووووووووووووووووون
قدم زدنای مردای ایرانی تو سواحل انتالیا
..
..
..
مجری: به به…تابستون داره تموم میشه و کم کم باید آماده شین واس مدرسه رفتن!
کلاه قرمزی: ای بابا خیلی اتفاق خوبیه شمام هی یادآوری کن!
ببعی: باز آمد بوی ماه مدرسه…
پسرعمه: ینی من این آهنگو که میشنوم میخوام سرمو بکوبم به دیوار!
مجری: اگه بدونین تو مدرسه چقدر خوش میگذره…من که دلم واس مدرسه رفتن یه ذره شده
کلاه قرمزی: خب اگه دلت تنگ شده بیا جای من برو مدرسه،من یه جوری با این دلتنگی کنار میام!
مجری: میدونین اگه مدرسه نرین بزرگ که شدین بیکار میمونین؟
پسرعمه: این پسر عباس آقا که اینهمه درس خونده مهندس شده مگه بیکار نیس!؟
مجری: خب بعضیا هرچی میگردن نمیتونن کار پیدا کنن
کلاه قرمزی: بله بقیه هم از همون اول میدونن کار پیدا نمیشه اصلاٌ نمیگردن!
..
..
..
دختر همسایمون قیافه اش عین خر شرکه! بعد از من میپرسه:
 
بنظرت اگه برم دانشگاه چه کار کنم که پسرا مزاحمم نشن؟
.
.
.
.
به نظر شما من چجوری بزنمش که مرگش طبیعی جلوه کنه؟!؟
هاااااان
..
..
..
خاطرات یک آمریکایی:
ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺭﻓﺘﻢ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻡ (:!
ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻣﻌﺪﻝ ﺧﻮﺏ ﻗﺒﻮﻝ ﺷﺪﻡ
ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺭﻭ ﻭﻗﺘﻲ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩﻡ ﺭﻭﺣﻴﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮﺩ
ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻣﻮﻥ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻣﻴﺮﻓﺘﻴﻢ ﮔﺮﺩﺵ.
ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﻳﮕﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ
ﻫﺮﺷﺐ ﭘﺎﺭﺗﻲ ﻭ ﻭ ﻣﺸﻭﺏ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺭﻓﺘﻢ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺣﺎﻝ ﭼﻴﺰﻱ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻡ!!!
ﻣﻦ ﻫﻢ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺣﺎﻝ ﻛﺮﺩﻡ ﻫﻢ ﺍﻻﻥ ﺩﻛﺘﺮﻡ…!
.
.
.
خاطرات یک ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ:
ﻳﺎﺩﻣﻪ ﺭﻭﺯﻩ ﺍﻭﻝ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻣﻨﻮ ﺭﻭ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ
ﻣﻴﻜﺸﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺒﺮﻩ ﻣﺪﺭﺳﻪ
ﻭﻗﺘﻲ ﺭﻓﺘﻢ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﺁﺩﻣﺎﺷﻮ ﺩﻳﺪﻡ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻴﻜﺮﺩﻡ!
ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺯﻭﺭﻩ ﻛﺘﻚ ﮔﺬﺭﻭﻧﺪﻡ
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺭﻓﺘﻢ ﺭﻭﺣﻴﻢ خیلی بد ﺑﻮﺩ،
ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓﺤﺶ ﻣﻴﺪﺍﺩﻥ
ﻣﻨﻢ ﻳﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻭ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﻢ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻢ
ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺶ ﺗﻮ ﻛﻒ ﻣﻬﻤﻮﻧﻲ ﻭ ﻣﺸﻭﺏ ﮔﺬﺷﺖ…!
ﻭﻗﺘﻲ ﺭﻓﺘﻢ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺎﺯﻩ ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ
ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻛﻪ ﺩﻫﻨﻢ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺷﺪﻩ ﻫﻤﺶ
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺍﻳﻨﺠﺎ ، بابام دربیاد!
ﺩﺭﺳﺘﻪ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺣﺎﻝ ﻧﻜﺮﺩﻡ ﻭﻟﻲ ﻣﺪﺭﻛﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻤﻮ ﮔﺮﻓﺘﻢ
،۲ ﺳﺎﻝ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎﺯﯾﻤﻮ ﻫﻢ ﺭﻓﺘﻢ
ﻭ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺟﻮﻭﻥ ﻣﻮﻓﻖ
ﺍﻻﻧﻢ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺁﮊﺍﻧﺲ ﺁﺑﺮﻭﻣﻨﺪ ﻛﺎﺭ ﻣﻴﻜﻨﻢ!!!!
..
..
..
۵ تا از کوتاه ترین جوک های جهان:
بانکداری اسلامی
دانشگاه ازاد اسلامی
سایپا مطمئن
اینترنت پرسرعت ایران
پرواز خوشی را برای شما آرزومندیم!!!
..
..
..
اصفهانیه به زنش میگِد: اسمی ۵ تا حیوونو بوگو
که با “خ” شروع بِشد و با “دال” خِلاص.
زنه میگِد:
خان داداشِد،
خارِد،
خدا بیامرز آقاد،
خیر ندیده نَنِد
و آخریش خودی خَرِد.
..
..
..
اتفاق پیش بینی نشده اما خنده دار
اینجا ببینید
بیست
 
راههایی که به دیگران بفهمانید سادیسم دارید :
.
.
.
.
.
۱- روزهای تعطیل مثل بقیه روزها ساعتتون رو کوک کنید
تا همه از خواب بپرن
(این روش برای افرادی که غیر از سادیسم رگه هایی از ماژوخیسم هم دارن پیشنهاد میشه)
.
.
۲- وقتی کسی در یک جمع جوک تعریف میکنه بلافاصله بگید خیلی قدیمی بود
.
.
۳- وقتی میخواین برین دست به اب با صدای بلند به اطلاع همه برسونین
.
.
۴- وقتی از کسی ادرسی رو میپرسین
بلافاصله بعد از جواب دادنش جلوی چشش از یه نفر دیگه بپرسین
.
.
۵- کرایه تاکسی رو بعد از پیاده شدن و گشتن همه ی جیب هاتون
به صورت اسکناس ده هزاری پرداخت کنید
.
.
۶- توی اتوبان و جاده روی لاین منتهی الیه سمت چپ
با سرعت ۵۰ کیلومتر در ساعت حرکت کنید
.
.
۷- به کسی که دندون مصنوعی داره بلال تعارف کنید
.
.
۸- وقتی با بچه ها بازی فکری میکنین سعی کنید از اونها ببرید
.
.
۹- اگر سر دوستتون طاسه مرتب از آرایشگرتون تعریف کنید
.
.
۱۰- وقتی دوستتون رو بعد از یه مدت طولانی میبینید بگید وای چقدر پیر شدی!
..
..
..
اگه گفتین چرا زنبورای عسل گل میخورند؟؟؟
.
.
.
.
.
.
چون دروازه بانشون ضعیفه…!!!
اگه کاری ندارین من برم به اکتشافات بعدیم برسم
جامعه به شدت به من نیاز داره…!!!
..
..
..
یک روز بیژن بیرنگ رو با یک شلوار ابی و پیرهن قرمز میندازن داخل ماشین لباسشویی…….
بیژن بنفشه خواه میاد بیرون
تا اکتشاف بعدی خدا یارو نگهدارتان.
..
..
..
اصلن به نظر من خاستگاری باید ۶ صبح باشه
قیافه واقعی دختره رو ببینیم :|
.
.
.
.
.
و گرنه ۸ شب ک هرکی رو ببینی میخای بگیری
..
..
..
 
ماساژ گربه ای بامزه خنده دار
جون من ببین چه مشت و مالی میده (((:
اینجا ببینید
بیست
پیشنهاد دلسوزانه من به دختر خانومای محترم اینه که:
علاوه بر یادگیری چگونگی کار با وایرلس وای فای وایبر و وایمکس،
کمی شیوه کار با وایتکس هم یاد بگیرید…
پس فردا شوهر کردید به دردتون میخوره.
..
..
..
پسر داییم رو (۶سالشه) بردمش مسجد
وقتی نماز تموم شد
دست بغل دستیشو گرفت و جای اینکه بگه خدا قبول کنه گفت :
لایک برادر لایک
هیچی دیگه
من که اون لحظه در افق محو شدم
بغل دستیشم از شدت خنده داشت موکت رو گاز میزد
..
..
..
ﺍﻏﺎﺍﺍﺍ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺍﻻﻥ ﻓﮏ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ bf ﻣﺨﻔﻔﻪ ::::
ﺑﻮﯼ ﻓﺎﺿﻼﺑﻪ
.
.
.
ﺍﻧﻘﺪ ﭘﺎﮐﻮ ﻣﻌﺼﻮﻣﻢ ﻣﻦ
ﺧﺪﺍ ﺣﻔﻈﻢ ﮐﻨﻪ … ﺑﮕﻮ ﻣﺎﺷﺎﻻﺍﺍﺍﺍﺍ
..
..
..
میدونستین چرا یخچال برفک میزنه ؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
چون آنتن نداره
بخدا اگه میدونستید!!!
نگو میدونستین که ناراحت میشم!
..
..
..
اگرخواهان مهاجرت ب کانادا هستید
تا ۳۰ سپتامبر بما بپیوندید!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
دسته غازهای وحشی مهاجر
..
..
..
. طرف باید عروسیش مختلط باشه مشروبم سرو بشه
دی جی هم باشه لباس مهمونام هم هر چی بازتر بهتر …
اما
اما
اما
اما
باید عروسیش تو نیمه شعبان یا ولایت یکی از اماما باشه !
خداییش یه همچین مردم سرزنده و با ایمانی داریم ما…
کار از صلوات گذشته
سرود ملی لطفا!
..
..
..
خواهرزادم دیروز گریه کرد واسش تبلت خریدن
من یادمه سه ماه گریه کردم واسم یه شمشیر پلاستیکی خریدن!
آخرشم با همون منو میزدن!!
..
..
..
ﺩﺧﺘﺮﻩ pm ﺩﺍﺩﻩ :
ﻭﺍﻟـﯿﺒﺎﻝ ﭼﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺷﺪ ؟!
ﻣﯿﮕﻢ ۱_۳ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺮﺩ !
ﻣﯿﮕﻪ ﮔﻼﺭﻭ ﮐﯽ ﺯﺩ ؟!
ﮔﻔﺘﻢ ۳ ﺗﺎﺷو ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺯﺩ !
ﮔﻔﺖ ﻭﺍﺍﺍﺍﺍﺍﯼ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ،
ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ ﻣﺮﺳﯽ …
خدایا میخام بمیرم !
..
..
..
ایرانسل پیام داده
با هر برد پرسپولیس جایزه بگیرید…
لامصب نمیخوای جایزه بدی بگو ….
دیگه چرا شرط تخیلی میذاری؟!
:-) )
..
..
..
قدیما خیلی باحال بود، ولی ما نبودیم..
آینده هم که خیلی باحاله ولی ما نیستیم..
الان که ما هستیم شاشیدن تو لیوان دادن دستمون،
هی میگن نیمه پر لیوانو ببین!!!!
بابا شاشه،شااااش….
..
..
..
شهرام شپره اگه تو ژاپن بود،
.
.
ژاپنی ها از حرکت سرش برق تولید میکردن.:))
..
..
..
حکایت عشق های اقایان:
اگه می خوای بیای تو زندگیم در بازه…..
اگه میخوای بری هم در بازه…..
فقط جلوی در واینسا جلورفت و امد و میگیری!!!!!
..
..
..
ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺠﺮﯼ : ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ، ﺗﻮ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺧﺮﺍﺑﮑﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟
ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ : ﺷﯿﻄﻮﻥ ﻣﻨﻮ ﮔﻮﻝ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺠﺮﯼ .
ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺠﺮﯼ : ﺍﯾﻦ ﺷﯿﻄﻮﻥ ﭼﺮﺍ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺭﻭ ﮔﻮﻝ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﻪ؟
ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ : ﻭﺍﺱ ِ ﮐﻢ ﮐﺎﺭﯼ ﺷﯿﻄﻮﻥ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻢ؟
..
..
..
استیون هاوکینگ اگه هیچ کار مفیدی هم تو فیزیک نکرده باشه،
یه تنه ریده به ضرب‌المثل «عقل سالم در بدن سالم»

 


0:28 & یکشنبه ششم مهر ۱۳۹۳ & شاسگول!!!
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
این کامنتا رو امروز خوندم توی یه سایت 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

.

.
.
.
.
.
 
 
 
 
الان قبيله سوارز اينا دور آتيش جمع شدن صحنه آهسته گاز گرفتن رو دارن ميبينن و ميگن : چقد خوبيم ما !
 
 
 

 

 
 
 
ﻣﺎﺩﺭ ﺩﻭﺱ دخترم ﺍﺯ ﻣﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺪﺵ ﻣﻴﺎﺩ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﺩﻭﺱ دخترم ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺣﺮﻑ ﻣﻲ ﺯﺩﻡ
ﻳﻬﻮ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﮔﻔﺖ ﺑﺪﻩ ﺑﻴﻨﻢ ﺑﺎﺯ ﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ پسره ﺯﺭ ﻣﻲ ﺯﻧﻲ 
ﮔﻮﺷﻴﻮ ﺍﺯﺵ ﮔﺮﻓﺖ ﮔﻔﺖ ﭼﻲ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻱ ﺍﺯ ﺟﻮﻥ دخترم ؟؟؟؟
ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ
ﮔﻔﺖ : ﺧﻔﻪ ﺷﻮ ﻛﺼﺎﻓﺖ
ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ
ﮔﻔﺖ : ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺯﻧﮓ ﻧﺰﻧﯽ
ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﯾﻒ
ﮔﻔﺖ : ﭼﯽ؟؟ !
ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﯾﻒ
ﮔﻔﺖ : ﮐﯽ؟؟ !
ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﯾﻒ
ﮔﻔﺖ : ﮐﺠﺎ ؟؟ !
ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﯾﻒ ، ﺗﻠﻔﻦ ﺑﯿﺴت ﻮ ﻧﻪ ، ﺩﻭ ﺗﺎ ﺷﯿﺶ
ﺧﻮﺩﺷﻢ ﺧﻨﺪﺵ ﮔﺮﻓﺖ ﻗﻄﻊ ﻛﺮﺩ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دیروز سرچهار راه ...

یه دختر بچه ی معصوم اوم جلو ماشینم و گفت:
آقا تورو خدا ازم گل میخری؟

منم مثل تو فیلما لبخندی زدم و یه 10 هزار تومنی دادم.
گفتم: همشو بده…
.
.
.
دختره یه نیم نگاهی بهم کرد و گفت:
.
.
.
برو بابا شاخه ای 12 تومنه .....

 
 
 

 

 
 
 
 
امروز سوار تاکسی شدم میگم آغا کرابه چند میشه
.
میگه نمیدونم مونده به مرامت .
500تومن دادم
یارو برگشت گفت : ریدم تو مرامت

 
 
 

 

دختران ساپورت‌پوش، موضوع مورد بحث مجلس ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
ﺩﺍﻣﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﻋﺮﻭﺱ ﭘﺮﺳﯿﺪ :
ﺁﯾﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﺩﺍﺷﺘﯽ ؟؟؟؟؟ 
ﻋﺮﻭﺱ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮﺩ
ﺩﺍﻣﺎﺩ ﺩﺍﺩ ﺯﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﭼﯽ ﺑﻔﻬﻤﻢ ؟؟؟؟
ﻋﺮﻭﺱ ﮔﻔﺖ :
.
.
.
.
.
.
.
.
ﭘﺪﺭ ﺳﮓ ﺩﺍﺩ ﻧﺰﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯿﺸﻤﺮﻡ !!!!!

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
ﻫَﺮﭼﯽ ﺍَﺯﺵ ﻣﯽ ﭘُﺮﺳﯿﺪﯼ ﺩﺭ ﺟﻮاﺑﺖ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ : ﺁﺭﻩ
ﻣﺜﻼً ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯽ : ﻣَﻨﻮ ﻣﯽ شناسی؟
ﺁﺭﻩ
ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯽ : اینجا ﺧﻮﺑﻪ برات ، راحتی ؟
ﺁﺭﻩ
ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯽ : خوشحالی که اینجایی ؟
ﺁﺭﻩ
ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯽ : می خوای ﺑﺮﯾﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ یه ﺩﻭﺭﯼ ﺑﺰﻧﯿﻢ ، ﺩﻟﺖ واشه ؟!
ﺍﻭﻧﻮﻗﺖِ ﮐﻪ ﺍِﻧﻘﺪﺭ ﺟﯿﻎ ﻣﯿﮑﺸﻪ و داد و فریاد میکنه ﮐﻪ
ﻧﻪ ! ﻧﻪ ! ﻧﻪ !
ﺑﻌﺪﺍً ﺩﻟﯿﻠﺶ ﺭﻭ پرستار آسایشگاه ﺑﻬﺖ میگه:
" ﺁﺧﻪ ، با ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﺁﻭﺭﺩﻧﺶ سرای سالمندان "
ﺍﯾﻦ ﺳﻮاﻝ رو ﻧﺒاﯾﺪ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﯼ...
 
 
 
 
 
 
 
خانه بی پدر و مادر "قبرستان" است,
الهی که خانه تان "گلستان"

0:23 & یکشنبه ششم مهر ۱۳۹۳ & شاسگول!!!

تو چین اگه شکست عشقی بخوری دهنت سرویسه
.
.
.
..
.
لا مصب هر طرف رو که نگاه کنی قیافه عشقت میاد جلوی صورتت!!
........

هر شب یه سیلی حواله دوست پسرتون کنید !!!

شما ممکنه ندونید چرا دارید می زنید.....اما اون میدونه چرا داره می خوره...

......
طرف میره هتل،میپرسه قیمت اتاق چنده؟طرف میگه: اتاق دوتخته 120هزار
تومان، پارکینگ برای ماشینتون وصبحانه هم مجانیه! مهمون ماباشید! یارو
میگه:پس ما امشب توماشین میخوابیم، صبحانه رو هم بگین برامون بیارن
توپارکینگ
.......

دخترهPM ﺩﺍﺩﻩ :
ﮐﺠﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ؟
ﮔﻔﺘﻢ:ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ
ﮔﻔﺖ:ﺧﻮﻧﺘﻮﻥ ﮐﺠﺎﺳﺖ ؟
ﮔﻔﺘﻢ: ﺑﻐﻞ ﻫﻤﺴﺎﯾﻤﻮﻥﮔﻔﺖ:ﺧﻮﻧﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﺘﻮﻥ ﮐﺠﺎﺳﺖ ؟
ﮔﻔﺘﻢ:ﺑﮕﻢ ﺑﺂﻭﺭﺕ ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﮔﻔﺖ: ﺗﻮﺭﻭﺧﺪﺍ ﺑﮕﻮ ؟؟
ﮔﻔﺘﻢ:ﮐﻨﺂﺭ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ
ﻫﯿﺠﯽﺩﯾﮕﻪ ﺑﻠﻮﮐﻢ ﮐﺮﺩ !
ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻋﺼﺎﺍﺏ ﻧﺪﺍﺭﻥ :|
......

تو خونه ما هرگز نرسیدن بهتر از دیر رسیدنه
.
.
.
.
دیر که میشه لامصب بابام با گرز، مامانم با اره برقی انتظارمو میکشن ! :|
......

ﺑﺎ ﺩﺍﯾﯿﻢ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺨﺮﯾﻢ ﺩﺍﯾﯿﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ : ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺪﻭﻡ
ﺭﻧﮕﻮ ﺑﺨﺮﯾﻢ ؟
ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ : ﻭﺍﻻ ﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﯼ ﺷﺨﺼﯿﺘﻮﻥ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻩ ﻣﻦ
ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﻧﻈﺮﯼ ﺑﺪﻡ ! ﺩﺍﯾﯿﻢ : ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﺍﮔﻪ ﺑﻮﺩﯼ ﮐﺪﻭﻣﻮ ﻣﯿﺨﺮﯾﺪﯼ ؟
ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ : ﭼﯽ ﺑﮕﻢ ﻭﺍﻻ !!! ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺴﻨﺪﯾﻦ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻪ !
ﺩﺍﯾﯿﻢ : ﺳﻠﯿﻘﻪ ﯼ ﺷﻤﺎ ﮐﺪﻭﻣﻮ ﻣﯿﭙﺴﻨﺪﻩ ؟
ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ : ﻭﺍﻻ ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﺑﻮﺩﻡ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﯼ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﺮﯾﺪﻡ !
ﺩﺍﯾﯿﻢ : ﭘﺲ ﺍﮔﺮ ﺯﺣﻤﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻭﻥ ﻣﺸﮑﯽ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻩ …
ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﮔﻔﺖ ﭼﺮﺍ ﻣﺸﮑﯽ ؟
ﺩﺍﯾﯿﻢ : ﺍﻭﻥ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﯾﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﮐﻪ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﯼ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻨﺪﺍﺯﯾﺶ … :|
.......

داداشم یه تلسکوپ خریده تنها جایی که باهاش نگاه نمیکنه آسمونه !!

از صبح تا شب فقط خونه مردمو دید میزنه کصافط :))
.......

عاغا یکی از فانتزیام اینه ک برم پشت سر یه دختر خانم خوشکل
بعد بگم چطوری عزیزم؟
چرا یادی نمیکنی؟
  بعد دختره با کلی عشوه برگرده نگاه کنه ببینه دارم با گوشی صحبت میکنم
:))

......
یعنی ﻣﻮﻧﺪﻡ ﭼﯽ ﺑﮕﻢ
یه ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺩﺍﺭﻡ .. ﻫﯽ ﺯﻧﮓ ﻣﯽ ﺯﻧﻪ ﻣﻦ ﻓﺤﺸﺶ ﻣﯽ ﺩﻡ…
ﺳﺮﯼ ِ ﺁﺧﺮ ﮐﻪ ﻓﺤﺸﺶ ﺩﺍﺩﻡ , ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺯﺩه
ﮐﺎﺭﯼ ﻧﮑﻦ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺯﻧﮓ ﻧﺰﻧﻤﺎﺍ !
........

ﺑﺎ یه دختری ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ.

ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺭﺍﺳﺘﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪﭼﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﯽ؟؟ﻣﻦ :تیر  گذاشت ﺭﻓﺖ  :

| ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺠﺎﻣﯿﺮﯼ؟

ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻟﯿﺎﻗﺘﺘﻮ ﻧﺪﺍﺭﻡ.

بعله ﯾﻪ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﺎ تیری ها!
.....
اعتراف میکنم یکی از تفریحاتم اینه که

توی میهمانی های رسمی به دوستانیکه رو به روم هستند، پیام میفرستم:

خشتک شلوارت پارست!!

امتحان کنید طرف حداقل پنج کیلو کم ﻣﻴﮑﻨﻪ
........

ﻃﺮﻑ ﺭﻓﺘﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ

ﺑﺎﺑﺎﯼ ﻋﺮﻭﺱ ﺑﺎ ﻟﭗ ﺗﺎﭖ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﻪ ﭘﺴﺮ ﺟﻮﻥ، ﻣﻦ

ﺍﻫﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻣﺤﻠﯽ ﻭ ﺍﯾﻨﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ،

ﯾﻮﺯﺭ ﭘﺴﻮﺭﺩ

ﻓ ﯿ ﺴ ﺒ ﻮﮐ ﺖ ﺭﻭ ﺑﺰﻥ

|:

عجب پدر کار کشته ای بووووووده =))))))
.......
ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺩﻡ ﺑﺨﺖ ﺑﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺸﻦ :

ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ

ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ

ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻥ

ﭼﻮﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩﺷﻮﻥ ﺧﻴﻠﻲ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻮﺩ

ﺗﻮ ﻳﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺟﺎ ﻧﻤﻴﺸﺪﻥ

ﺑﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻘﺴﯿﻤﺸﻮﻥ ﮐﺮﺩﯾﻢ !
......

ﺑﻪ ﮐﺎﻓﻪ ﭼﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻤﺎﻥ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ

ﻧﮕﺎﻩ ﺳﻨﮕﯿﻨﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :

ﺯﺭ ﻧﺰﻥ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ ۲ روزه ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺷﺪﻩ !!!
........
یکی از مشکلات دوران تحصیل اینه که وقتی گرسنت میشه نمیتونی درس بخونی

وقتی هم که سیر میشی نمیتونی درس بخونی

ولی مشکل اصلی تر اینه که حد وسط نداره ، یا گرسنه ای یا سیر
.......

حساب کنید قیافه دخترای دوران حافظ و سعدی چه جوری بوده

که خال کنج لب یار آپشن محسوب می شده!
.......

دیروز تو خیابون دختره دستشو از عمد آرووووووووم زد به صورتم !!
.
.
.
ﺑﺮﮔﺸــــــﺘﻢ ﻧﻴﮕــــﺎﺵ ﮐـــﺮﺩﻡ , ﻧﻴﺸــِــﺶ ﻭﺁﺁ ﺷﺪ ؛ﮔﻔـــﺖ : ﺍﻳﻦ
ﻫﻤــــﻪ ﺷُﻤـــــﺎ ﻳﻪ ﺑـــــﺎﺭَﻡ ﻣﺎ !!!.... :|
.....
ﻃﺮﻑ ﺗﻮﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺯﻻﻝ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺳﻮﺍﻝ ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ : ﺍﺯ ﺣﺎﺝ ﺍﻗﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﯾﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻃﺮﺯ
ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﻧﺎ ﻣﺤﺮﻡ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻥ … ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑــﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﺗﺤـــﺮﯾﻢ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﻧﺪﺍﺭﻩ؛ ﺣﻤــــﻠﻪ ﺍﺗﻤـــــــﯽ ﺑﺰﻥ ﺭﺍﺣﺖ ﺷﯿﻢ ﻫﻤﻤﻮﻥ
.......

ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﺭﺍﻫﯽِ ﻭﺍﺳﻪ ﺁﺩﻡ ﮐﺮﺩﻥِ ﭘﺴﺮﺍ. .
. .
. .

. . ﺍﻣﺎ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺍﺯ ﻫﯿﭻ ﺭﺍﻫﯽ ﺁﺩﻡ ﻧﻤﯿﺸﻦ |:


ﭘﺴﺮﺍ ﺟﯿﯿﯿﯿﯿﯿﻎ ﺩﺳﺖ ﻫﻮﺭﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ ((((;


ﺁﺧﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺁﺩﻡ ﻧﻤﯿﺸﻦ


. . ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺟﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﻎ ﺩﺳﺖ ﻫﻮﻭﻭﺭﺍﺍﺍﺍﺍ (((;


. . . ﺍﻣﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﺩﻡ ﺍﺯ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻩ


ﭘﺴﺮﺍ ﻣﻮﺝ ﻣﮑﺰﯾﮑﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯽﯾﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯽ
.........

دختره تو یاهو مسنجر pm
داده: اصول دوستی با شما چیه؟؟؟
منم گفتم: توحید ، نبوت ، امامت کصافط پاکم کرد الکی!
.......

رتبه ی کنکور دختر داییمو سه رقم سه رقم از راست جدا کردم تا بتونم بخونم :))
........

يه آب ميوه خريدم ،روش نوشته بود 100% طبيعي !!

حالا تركيباتش :

عصاره آناناس ،

آب ،

شكر،

اسيد سيتريك ،

پتاسيم يُديد ،

واناديم پنتاكسيد ،

تري نيتروگليسيرين ،

آمونيم دي كرومات ،

فسفر هگزا اكسيد .

هيچي ديگه تا اينارو ديدم ترسيدم منفجر بشه

سريع انداختمش دور (((((((:

........

ایمیل واسه بابام ساختم به هرکی میخواد ایمیلشو بده میگه
:
" این ایمیلمه شماره موبایلمم پسوردشه"
یعنی استیو جابز الان تو قبر داره بندری میزنه
از این همه نبوغ پدر من.....
........

آیا میدانستید:

داشتن یه دوست خوب،خوشتیپ،باحال ،باجنبه،خوشگل باعث افتخاره؟؟؟

.

.

.

خوشحالم که باعث افتخارتونم دوستان گلم
......

مامانه به بچش میگه میدونم شیطون گولت زد

موهای خواهرتو کشیدی.

بچه هه میگه: آره
ولی لگدی که زدم تو شکمش ابتکار خودم بود!
........

آهای شمایی که قراره در آینده همسر من بشی

..
.
./.
.
هــیـچــی خــوشــا به ســـعــادتــــت دیـگــه از خـدا چـــی مــی خـــوای ؟؟؟؟


چــیــکـــار کـــردی که خــــدا ایــنــقــدر دوســـتــــت داره؟؟!
کـــصـــافــــت !!!!!

خـــدا شــــانــس بــــده...

والا مـــف مـــف خـــوشـــبــخـــــت شـــدی رفـــــت......
:)))))))

........
رفتم سیمکارت همرا اول خریدم

ایرانسل بهم پیام داده

فکر نمیکردم بهم خیانت کنی

واست متاسفم

بای
........

دیشب زنگ زدم به دختره ؛
فوت میکنم...
میگه مزاحمی؟
. . . . . . . . . . .
میگم :  نه نسل جدید کولرهای إل جی هستم با دو سیم کارت همزمان فعال
.......
امروز تو تاکسی یه بچه با مامانش نشسته بودن بچه هی زار میزد و بهونه
میگرفت و میگفت میخوام تنها تو بازار بچرخم مگه آروم میشد؟ خانومه منو به
بچش نشون داد گفت : این انگل رو نیگا میخوای مثه این شی؟ هیچی دیگه...3
ایستگاه مونده به مقصدم پیاده شدم
.......

یکی از رویاهام اینه

یه نامزد مو بلند داشته باشم ,

موهاشو از پشت بگیرم با لگد بزنم تو کمرش :|
دیوونه هم خودتی :|
.......
مامانم برداشته مودم رو قایم کرده...

همشم به من میگه معتاد اینترنت :|

خبر نداره دارم با وای فای همسایه میام اینترنت :))


عجب سرعتی داره لامصب=))

.......

روزای عادی:


مامان من دارم میرم بیرون.


مامانم:باشه،مواظب خودت باش.


روزایی که من با دوس دخترم قرار دارم:


مامان من دارم میرم بیرون.


مامانم:وایسا،وایسا،منم میخام بیام باهات.
.
.
.
.
.
.
.
.
ازکجامیفهمه خو؟؟؟؟؟
..........

پسر عموم با یه دختر دوست شده بود،

رفتن کافی شاپ؛ بهم اس داد گفت چی بخوریم که هم با کلاس باشه هم ارزون.

منم  نوشتم : moz bastani

رفته بود پرسیده بود بهش خندیدن گفتن نداریم.

آخرش فهمیدم میرفته میگفته موز باستانی دارین؟

....


17:5 & یکشنبه سی ام شهریور ۱۳۹۳ & شاسگول!!!
من شما را به چالش دعوت می‌کنم، به چال‌ِش، به [تماشای] چال‌ِ لُپ‌هاش، وقتی می‌خندد...

 


0:40 & شنبه هشتم شهریور ۱۳۹۳ & شاسگول!!!
دختر:الو عزیزم کجایی؟
پسر:خونمون دیگه!! سرما خوردم...
دختر :من تو پارک پشت سرتم،یه کم از عشق جدیدت فاصله بگیر که اونم سرما نخوره!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
پسر: مثلا خواستی مچ بگیری؟؟؟
دختر:اره
پسر:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. اوسگول زنگ زدی به خط خونه!!!


خدایا این دخترا ک موجبات شادی و خنده ی مارو تو بستر بیماری هم فراهم میکنن از ما نگیر
(laugh)(laugh)(laugh)
امروز داشتم تلفنی تنظیمات یه برنامه رو به یکی از دوستام میگفتم !!!!
تموم شد گفت حالا گزینه ساوه رو بزنم ؟؟؟؟؟
بعد کلی بحث تازه فهمیدم منظورش save بوده !!!!!!!!
خدایا ببین با کیا شدیم 75 میلیون ........
مسی دلش خوشه به کیا گل زده :)))ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﺳﺘﺎﺗﻮﺱ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ:
ﺳﻼﻡ ﻣﻦ 29 ﺳﺎﻟﻤﻪ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﺑﺸﻢ ﻭﻟﯽ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯿﮕﻪ
ﺭﺣﻤﺖ ﺗﻨﺒﻞ ﺷﺪﻩ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ﻧﮑﻨﻪ ﻧﺎﺯﺍ ﺑﺸﻢ
ﮐﺴﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻫﺴﺖ؟ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻢ؟

ﺣﺎﻻ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﻣﻮﻥ:
1- ﺭﺣﻢِ ﺕ ﺗﻨﺒﻞ ﺷﺪﻩ؟ ﺑﺮﺍﺵ ﺗﻨﺘﺎﮎ ﺑﺨﺮ ﺯﺭﻧﮓ ﺷﻪ
2- ﺭﺣﻤﺖ ﺑﭽﻪ ﺷﯿﺮﺍﺯﻩ ؟؟
3- ﺭﺣﻤﺖ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﺸﻢ ﺗﻨﺒﻞ ﺑﻮﺩ . ﻃﻼﻗﺶ ﺑﺪﻩ ﺑﺎ ﺟﻼﻝ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻦ.
4- ﮐﻼﺱ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮﺍﺵ ﺑﺰﺍﺭ ﺍﯾﺸﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻨﺒﻠﯽ ﺩﺭﺍﺩ !!!
5- ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯿﺎﺭﻩ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﻧﺸﻪ
6- ﺍﮔﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﺒﻠﻪ ﺑﺰﺍﺭ ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺷﻮ!
7- ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻻ ! ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪﺍﺵ
8- ﺍﺳﻤﻪ ﻋﻤﻮ ﻣﻨﻢ ﺭﺣﻤﺘﻪ : )))
9- ﺗﻨﺒﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺟﺎﺵ ﺗﻮﯼ ﺭﺧﺘﺨﻮﺍﺑﻪ
10 ﻭﺭﺯﺷﺶ ﺑﺪﻩ ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺶ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﯿﺮ ...
11- ﺑﻴﺎﺭ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻛﺎﺭ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﺍﺯﺵ ﻳﻪ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻣﻴﺴﺎﺯﻳﻢ
12- ﺑﺸﯿﻦ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻦ . ﺗﺸﻮﯾﻘﺶ ﮐﻦ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ
ﺗﻨﺒﻠﯽ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﺰﺍﺭﻩﻗﺒﻠﻨﺎ ﭘﺴﺮﻩ ﻣﻴﻔﺘﺎﺩ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮﻩ 15 ﺴﺎﻝ ﺑﻪ ﭘﺎﺵ ﻣﻴﻤﻮﻧﺪ . . .
.
.
.
.
.
.
ﺭﻓﺘﻢ ﺩﺳﺸﻮﻳﯽ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﻣﺨﺸﻮ ﺯﺩﻥ :|
ﺗﺎﺯﻩ ﺳﺮﭘﺎ ﺷﺎﺷﯿﺪﻡ ﻭ ﺁﺏ ﻫﻢ ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ !!! :| :|1 مورد داشتیم که عاقد سر عقد گفته:" ﺩﻭﺷﻴﺰﻩ ﻣﻜﺮﻣﻪ ﭘﺎﻛﺪﺍﻣﻦ "... ،ﺩوستای عروس از خنده زمینو گاز میگرفتن 

***

2 - ﺩﺧﺘﺮﻩ
۴۰۰۰ ﻧﻔﺮ ﺍﺩﺩ ﻟﯿﺴﺖ ﺩﺍﺭﻩ... با ۱۵۰ نفر چت میکنه... ۱۸ تا پسر بهش اس ام اس میدند... با ۵ تا پسر تلفنی حرف میزنه... اونوقت تو پروفایلش نوشته تنهاییم را نشکن، بگذار در این خلوت کمی آرام بگیر.

***

3 - مورد داشتیم دختره بدون کلیپس رفته دانشگاه غیبت خورده

***

4 - در اروپا دخترابیرون میرن باکمی آرایش،    درایران آرایش بیرون میره باکمی دختر!        از دست دخترا      

***

5 - نامه ی پسران به گشت ارشاد:از زحمات بی دریغ شما متشکریم!چون به هر دختری میگیم بریم بیرون میگه نه میگیرنمون،بریم خونتون...!

***

6 - باید به بعضیا گفت ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﻴﺰﻧﻢ ،ﺳﺮ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺪﻩ…          ﺻﺪﺍﻯ ﺯﻧﮕﻮﻟﺖ ﺭﻭ ﻣﺨﻪ

***

7 - چرا دخترای ایرانی ساپورت میپوشن؟!جذابه؟!          چسبونه؟!تحریک کنندس؟!پاهارو کشیده نشون میده؟!          نخیر! چون
۱۲ هزار تومان بیشتر نیست .          ههههه

امروز كه از خواب بیدار شدم از خودم پرسیدم: زندگی چه می گوید؟
جواب را در اتاقم پیدا كردم؛
سقف گفت : اهداف بلند داشته باش.
پنجره گفت : دنیا را بنگر!
ساعت گفت : هر ثانیه با ارزش است!
آیینه گفت : قبل از هر كاری به بازتاب آن بیندیش!
تقویم گفت : به روز باش!
در گفت : در راه هدف هایت سختی ها را هُل بده و كنار بزن!
زمین گفت : با فروتنی نیایش كن!

و در آخر،

تخت خواب گفت : ولش کن بابا اینجا ایرانه بگیر بخواب

2:20 & پنجشنبه ششم شهریور ۱۳۹۳ & شاسگول!!!
آدمک خسته شدي از چه پريشان حالي؟ پاسي از شب که گذشته است چرا بيداري ؟ آن دو چشم پر غم را به کجا دوخته اي ؟ دلت از غصه سياه است چرا سوخته اي ؟ تو که تصوير گر قصه ي فردا بودي ، تو که آبي تر از آن آبي دريا بودي ، آدمک رنگ خودت را به کجا باخته اي ؟ کاخ اميد خودت را تو کجا ساخته اي ؟ آخرين بار که بر مزرعه من باريدم، روي دستان تو من شاپرکي را ديدم ، تو چرا خشک شدي، او چرا تنها رفت ؟ من که يک سال نبودم چه کسي از ما رفت ؟ اين سکوتت که مرا کشت صدايي تر کن ، اين منم آبي باران تو مرا باور کن ، باور از خويش ندارم که چنين مي بارم ، بگذر از اين تن فرسوده کز آن بيزارم ، نه دگر بارش تو قلب مرا سودي هست ، نه براي تب من فرصت بهبودي هست ، آنکه پروانه شدن را ز من آموخته بود، دلش انگار به حال دل من سوخته بود، شاپرک رفت،دلي مرد،عزا بر پا شد ، رفت و انگار دلم مثل خدا تنها شد ، آري اين بود تمام من و اين بيداري ، جان باران چه شده از چه پريشان حالي ؟ برو که آدمکي منتظر باران است ، او که با شاپرک قصه ي ما خندان است، من و اين مزرعه هم باز خدايي داريم ...


0:49 & سه شنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۳ & شاسگول!!!
مایکل شوماخر چندین سال متوالی در مسابقات رالی در دنیا اول شد. وقتی رمز موفقیتش را پرسیدند ، در جواب گفت :
تنها رمز موفقیت من این است که زمانی که دیگران ترمز می گیرند ، من گاز می دهم .
مطالعه کن وقتی که دیگران در خوابند.
تصمیم بگیر وقتی که دیگران مـُرددند.
خود را آماده کن وقتی که دیگران در خیال پردازیند .
شروع کن وقتی که دیگران در حال تعللند .
کار کن وقتی که دیگران در حال آرزو کردنند .
صرفه جویی کن وقتی که دیگران در حال تلف کردنند .
گوش کن وقتی که دیگران در حال صحبت کردنند .
لبخند بزن وقتی که دیگران خشمگینند .
پافشاری کن وقتی که دیگران در حال رها کردنند


20:59 & شنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۳ & شاسگول!!!

من از آن روز که در بند توام بیکارم

 


9:29 & دوشنبه بیستم مرداد ۱۳۹۳ & شاسگول!!!
یه دختره استاتوس زده بود:ازادمای شهر بیزارررررررررررم
منم cmگذاشتم:خب برگرد دهاتتون!!
.
.
.
.
.
درست حدس زدین بلاک شدم:)))
بنده خدابامحیط شهر اشنایی نداشت


9:28 & دوشنبه سیزدهم مرداد ۱۳۹۳ & شاسگول!!!
انواع استرس:
در کلاس درس استاد دانشگاه خطاب به یکی از دانشجویان میگه انواع استرس رو توضیح بده و استرس واقعی کدومه

دانشجو میگه دختر زیبائی رو کنار خیابان سوار میکنی. اما دختره کمی بعد توی ماشینت غش می کنه. مجبور می شی اونو به بیمارستان برسونی. در این لحظه دچاراسترس آنهم از نوع ساده* میشی!

در بیمارستان به شما می گن که این خانم حامله هست و به تو تبریک میگن که بزودی پدر میشی. تو میگی اشتباه شده من پدر این بچه نیستم ولی دختر با ناله ای میگه چرا هستی. در اینجا مقدار استرس شما بیشتر میشه. آن هم از نوع هیجانی!

در خواست آزمایش دی.ان.ای می کنی. آزمایش انجام میشه و دکتر به شما میگه : دوست عزیز شما کاملا بیگناهی ، شما قدرت باروری ندارید و این مشکل شما کاملا قدیمی و بهتر بگویم مادرزادیه. خیال تو راحت میشه و سوار ماشینت میشی و میری. توی راه به سمت خونه ناگهان به یاد ۳ تا بچه ت میفتی …؟ و اینجاست که استرس واقعی شروع میشه!

9:16 & دوشنبه سیزدهم مرداد ۱۳۹۳ & شاسگول!!!
 

alt
 
 
 
 

 

 
 
 
 
alt
 
 
 
 

 

 
 
 
تصویری از شیب ملایم افزایش قیمت‌ها
 
 
alt
alt
 
 
 
 
ما از رئیس جمهور تقاضا داریم سرعت اینترنت رو هم با شیم ملایم بالا ببره 
 
 
 

 

 
 
 
 
این برگه در راستای طرح "اسلامی کردن دانشگاه ها" در دانشگاه شهرکرد توزیع شد.
 
 
alt
 
 
 

 

 
 
 
 
کـسی همچین اتفـاقـی واسش افـتـاده سـر جلسه امـتحـان؟؟؟
آدم دوس داره استــادو بــا نــارنــجـک بــزنــه تــو اون لـحـظــه...
 
 
alt
 
 
 
 

 

 
 
 
 
اصن مناسبتا باهم قاطی شدن آدم نمیدونه روز کارگر رو تبریک بگه یا خلیج فارس یا روز معلم یا شب آرزوها، قرعه کشی لاتاری و حلول ماه رجبم بماند...
 
 
 

 

 
 
 
 
طراحی پیش بند آشپزخانه برای ایجاد انگیزه در آقایون برای ظرف شستن
 
 
alt
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
ميگن روز قيامت خدا هر ملتي رو توي يه گودال ميندازه و بالاي سر هر گودال هم چندتا فرشته نگهبان ميذاره كه در نرن. بعد از مدتي مياد سركشي ميبينه گودال ايرانيا نگهبان نداره. ميگه يعني اينا اينقد قابل اعتمادن؟
فرشته ها ميكن نه. اينا تا ميبينن كسي داره مياد بالا خودشون ميكشنش پايين. نگهبان لازم ندارن alt
 
 
 

 

 
 
 
 
آدمها که هیچ
توت فرنگی هام دیگه قابل اعتماد نیستن
 
 
alt
 
 
 
 
 

 

 
 
 
یه ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﻧﻘﺪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﺭ ﺑﻮﺩ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺍﻟﮑﯽ ﺣﻠﻘﻪ ﺩﺳﺘﺸﻮﻥ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ﮐﺴﯽ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﻧﺸﻪ !
ﺍﻻﻥ ﺁﺳﺘﯿﻦ ﻣﺎﻧﺘﻮ ﺭﻭ ﺗﺎ ﺁﺭﻧﺞ ﻣﯿﺪﻥ ﺑﺎﻻ ﻫﻤﻪ ﺑﺒﯿﻨﻦ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﺎﺯﻡ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ...... alt
 
 
 
 
 
 
ایشون لیدی گاگا هستند بدون مسخره بازی
 
 
alt
 
 
 
 

 

 
 
 
 
دیروز گوشیمو جا گذاشتم تو شرکت، امروز آمدم چک کردم می بینم همکارم اس داده "موبایلوتون جا گذاشتین" !
ما با اینجور همکارهایی همکاریم alt
 
 
 
 

 

 
 
 
 
مجری یه برنامه تلویزیون در آمریکا از بیننده های برنامه خواسته به بچه هاشون بگن که تمام شکلات هاشون رو خوردن و از عکس العمل اون ها فیلمبرداری کنن. ویدئوی خیلی خنده داری شده alt با زیرنویس فارسی
 
 
alt
 
 
حجم 6 مگابایت
 
 

 
 
 
 
ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﻧﺪ :
ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭﺗﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﻣﺎﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺭ .... ﯾﺎ ﺑﯽ ﭘﻮﻝ ﺗﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﮔﺪﺍ ﮔﺸﻨﻪ
ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﺧﺮﺣﻤﺎﻝ .... ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ : کون گشاد
ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺗﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﮐﻠﻪ ﺧﺮ .... ﯾﺎ ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﺗﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﻣﺸﻨﮓ
ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎﺭﺗﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﭘﺮﺍﻓﺎﺩﻩ ..... ﯾﺎ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮﻥ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﻫﺎﻟﻮ
ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﻭﻟﺨﺮﺝ .... ﯾﺎ ﺍﻫﻞ ﺣﺴﺎﺏ ﻭ ﮐﺘﺎﺑﻦ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﺧﺴﯿﺲ 
ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻥ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﮔﻨﺪﻩ ﺑﮏ ..... ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻥ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﻓﺴﻘﻠﯽ 
ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺍﺭﺗﺮﻥ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻥ ﺻﻔﺖ ...... ﯾﺎ ﺭﻭﺭﺍﺳﺖ ﺗﺮﻥ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﺍﺣﻤﻖ
ﮐﻼ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ "ﻣﺎ" ﻫﺴﺘﻴﻢ ؛ ﻧﻪ "ﺣﻘﯿﻘﺖ" !!!!!
 
 
 
 
 
 
 
 
alt
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
چـِـــــ خلاقیت و یا کپی برداری؟؟
 
alt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نگاه ها همه بر روی پرده سینما بود.
اکران فيلم شروع شد،
شروع فيلم، تصویری از سقف يک اتاق بود. دو دقيقه بعد همچنان سقف اتاق...
سه، چهار، پنج........، هشت دقیقه اول فیلم فقط سقف اتاق!
صدای همه در آمد. اغلب حاضران سينما را ترک کردند!
ناگهان دوربین حرکت کرد و آمد پایین و به جانباز قطع نخاع خوابيده روى تخت رسید.
زیرنویس: این تنها ۸ دقیقه از زندگى این جانباز بود و شما طاقت نداشتید...!!!
 
 
alt
alt
 
 

9:40 & شنبه چهارم مرداد ۱۳۹۳ & شاسگول!!!
مجمـوعه ای از تصاویر خلاقـانه با سوژه های تخیلی


EDAME &
9:31 & شنبه چهارم مرداد ۱۳۹۳ & شاسگول!!!
حالــــم خوب است
امــــا... 
دلــــم 
تنــــگِ آن روزهایی شده 
که می توانستم 
از تــــه دل بخــــندم...